Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/664
15. september 2015

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti

16. september 2015

DUNAJ, 16. september (Informacijska služba ZN) - Človeštvo je še ne tako dolgo nazaj stalo na pragu katastrofe, za katero bi bili krivi sami. Naša uporaba ozonu škodljivih snovi, kot so freoni (CFC), je povzročila luknjo v ozonskem plašču, kateri nas ščiti pred škodljivim ultravijoličnim sevanjem sončnih žarkov.

Katastrofo smo preprečili. Pred tridesetimi leti je mednarodna skupnost podpisala Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča. V okviru slednje je bil sprejet Montrealski protokol, ki je združil svet pri prepovedi proizvodnje in uporabe freonov in drugih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč.

S skupnimi močmi nam je uspelo, da se bo do sredine tega stoletja stratosferski ozonski plašč obnovil. Na ta račun bomo na leto preprečili do 2 milijona primerov kožnega raka, hkrati pa bomo preprečili še večje število primerov sive mrene na očesu.

Uspeh Montrealskega protokola nam je lahko v navdih pri sprejemanju agende za trajnostni razvoj 2030 in pogajanjih za novo kolektivno pot reševanja podnebnih sprememb, ki bodo potekala letos v Parizu. Pretekli uspeh dobro pokaže, da smo sposobni reševati globalne izzive, če stopimo skupaj.

Kljub temu delo v okviru Montrealskega protokola še ni končano. Fluorirane ogljikovodike (HFC-ji) se uporablja kot nadomestek za snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Čeprav slednji ozonski plašč ne tanjšajo, so zelo močni toplogredni plini, ki veliko prispevajo k segrevanju našega že tako pregretega planeta. Če ne bomo ukrepali zdaj, bodo te snovi v prihodnjih desetletjih odločilno zaznamovale globalno segrevanje.

Veliko držav že razmišlja, da bi uporabile režim Montrealskega protokola za postopno prepoved HFC-jev. Če bi v okviru tega protokola dosegli politično zavezo za upravljanje s HFC-ji, bi v času priprav na podnebno konferenco v Parizu dosegli eno od največjih zmag na področju preprečevanja podnebnih sprememb. Hkrati bi dosegli še močno zmago na področju mednarodnih prizadevanj varovanja okolja. Na ta mednarodni dan moramo zaščitili naše podnebje na način, kot smo zaščitili ozonski plašč.

* *** *