Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/664
15.september 2015

Generálny tajomník OSN:

Odkaz k Medzinárodnému dňu ochrany ozónovej vrstvy

16.september 2015

VIEDEŇ, 16.september (Informačná služba OSN) - Nie je to tak dávno, čo ľudstvo vlastným pričinením stálo na pokraji katastrofy. Naše používanie chemických látok poškodzujúcich ozón ako napríklad freóny (CFC) spôsobilo dieru v ozónovej vrstve, ktorá nás chráni pred škodlivým slnečným ultrafialovým žiarením.

Túto výzvu sme však zvládli. Medzinárodné spoločenstvo pred tridsiatimi rokmi podpísalo Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy. Na základe Montrealského protokolu sa celý svet zjednotil a prudko znížil výrobu a spotrebu freónov a ďalších ozón poškodzujúcich látok.           

Spolu sa nám podarilo dostať stratosférickú ozónovú vrstvu na cestu k obnove, ktorá by sa mala podariť do polovice tohto storočia. Vďaka tomu môžeme každoročne zabrániť približne 2 miliónom prípadom rakoviny kože a možno ešte väčšiemu počtu sivých zákalov.     

Úspech Montrealského protokolu by nás mal inšpirovať práve teraz, keď čakáme na prijatie Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a na snahy vlád vytvoriť koncom roka v Paríži nový spoločný spôsob boja proti klimatickým zmenám. Ukazuje nám, čoho sú krajiny schopné, keď sa spoja a konajú spolu v prospech riešenia nejakej globálnej otázky.   

Práca vyplývajúca z Montrealského protokolu však ešte nie je dokončená. Fluorované uhľovodíky (HFC) sa začali používať ako náhrada za látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. A hoci ozónovú vrstvu nepoškodzujú, nesmierne vplývajú na tvorbu skleníkových plynov. Ak nezakročíme, veľkou mierou prispejú k otepľovaniu našej už prehriatej planéty v nasledujúcich desaťročiach.     

Mnohé krajiny teraz zvažujú využiť režim Montrealského protokolu na zníženie používania fluorovaných uhľovodíkov. Politický záväzok hospodáriť s HFC v rámci Montrealského protokolu by mohol byť jedným z najväčších víťazstiev v boji proti klimatickým zmenám počas prípravy na parížsku klimatickú konferenciu. Rovnako tak aj ďalším silným víťazstvom pre multilaterálne snahy zachovať životné prostredie. V tento Medzinárodný deň sa odhodlajme, že budeme chrániť našu klímu tak, ako sme zachovali našu ozónovú vrstvu.

* *** *