Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/781
20. september 2016

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu miru

21. september 2016

DUNAJ, 21. september (Informacijska služba ZN) - Vsako leto na mednarodni dan miru Združeni narodi (ZN) pozovejo sprte strani, da odložijo orožje in upoštevajo 24-urno globalno premirje. Simbolika dneva brez spopadov je pomembno sporočilo, da spore lahko in moramo rešiti.

Kljub temu je mir veliko več, kot le odložiti orožje. Gre za izgradnjo globalne družbe, v kateri ljudje živijo brez revščine in v blaginji. Gre tudi za skupen napredek in medsebojno pomoč med ljudmi, saj smo vsi del univerzalne družine.

Tema letošnjega dneva miru se osredotoča na 17 ciljev trajnostnega razvoja (tudi globalni cilji) kot gradnikov miru. Konflikt se pogosto začne, ko ljudje tekmujejo za omejene vire. Naša skupna Agenda 2030 za trajnostni razvoj je načrt, kako tovrstne spore preprečiti. Načelo je preprosto: na nikogar ne smemo pozabiti.

Ko je lani septembra vseh 193 držav članic ZN soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, je bilo njihovo sporočilo jasno.

Trajnostni razvoj je bistven za trajen mir, pri čemer sta oba odvisna od spoštovanja človekovih pravic. Naš planet moramo zaščititi. Uspemo lahko le s skupnimi močmi. Stremimo k skupnemu domu, ki bo varen za prihodnje generacije.

Vsak izmed nas je lahko zagovornik trajnostnega razvoja ter širi besedo o Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja. Prav tako lahko od naših vlad zahtevamo, da držijo svojo obljubo, ki so jo podale glede uresničevanja globalnih ciljev.

S skupnimi močmi si prizadevajmo, da bodo vsi ljudje živeli dostojanstveno in enakopravno, ohranimo naš planet ter poskrbimo, da nihče ne ostane zadaj.

Na letošnji mednarodni dan miru izrazite svojo zavezanost miru tako, da postanete aktiven zagovornik ciljev trajnostnega razvoja.

* *** *