Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/781
20.september 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2016

VIEDEŇ, 21.september (Informačná služba OSN) - OSN každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru vyzýva bojujúce strany na celom svete na zloženie zbraní a rešpektovanie 24-hodinového pokoja zbraní. Takýto deň bez boja je dôležitou pripomienkou, že každý konflikt sa raz môže a musí skončiť.

Mier však znamená oveľa viac ako len zloženie zbraní. Je o budovaní globálnej spoločnosti, v ktorej žijú ľudia bez chudoby a delia sa o výsledky blahobytu. Je o spoločnom raste a vzájomnej podpore ako celosvetovej rodine.

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa mieru je 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré symbolizujú stavebné kamene mieru. Konflikty často začínajú tým, že ľudia súperia o obmedzené zdroje. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je detailným plánom prevencie takýchto konfliktov - od ich zrodu až po inkluzívny prístup.

Keď minulý rok v septembri 193 členských štátov OSN jednomyseľne prijalo 17 Cieľov udržateľného rozvoja, vyslali jasný odkaz.

Udržateľný rozvoj je kľúčový pre trvalý mier a mier aj rozvoj súvisia s dodržiavaním ľudských práv. Potrebujeme chrániť našu planétu. Náš spoločný domov urobíme bezpečným aj pre budúce generácie, len ak budeme pracovať spolu.

Každý z nás sa môže stať obhajcom udržateľného rozvoja a šíriť osvetu o Agende 2030 a udržateľných cieľoch. A všetci môžeme požiadať naše vlády, aby dodržali svoje záväzky v prospech budúcnosti.

Spoločne pomôžme všetkým ľudským bytostiam dosiahnuť dôstojnosť a rovnosť, budovať zelenšiu planétu a zaistiť, aby z tohto procesu nebol nikto vynechaný.

V tento Medzinárodný deň mieru vyjadrime svoj záväzok voči mieru tak, že sa budeme zasadzovať za Ciele udržateľného rozvoja.

* *** *