Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/895
23. oktober 2018

Generalni sekretar

Sporočilo ob dnevu Združenih narodov

24. oktober 2018

Dan Združenih narodov zaznamuje rojstni dan naše Ustanovne listine - zgodovinskega dokumenta, ki uteleša upanje, sanje in načelo "Mi, ljudstva".

Vsak dan si ženske in moški v ZN prizadevajo, da se načela Ustanovne listine udejanjajo v praksi.

Kljub težavam in oviram nikoli ne odnehamo.

Skrajna revščina se zmanjšuje, vendar opažamo, da se neenakost povečuje.

Kljub temu ne bomo odnehali, saj z zmanjševanjem neenakosti povečujemo upanje in priložnosti ter mir po svetu.

Klimatske spremembe se gibljejo hitreje kot mi sami, vendar ne bomo odnehali, saj so ukrepi zoper njih edina prava pot.

Človekove pravice se krši na toliko področjih. Še naprej bomo ukrepali, saj sta spoštovanje človekovih pravic in človekovega dostojanstva temeljna pogoja za mir.

Konflikti se množijo - ljudje trpijo. Kljub temu ne bomo odnehali, saj si vsak moški, ženska in otrok zasluži mirno življenje.

Na dan Združenih narodov dajmo ponovno potrditi našo zavezanost.

Obnovimo načeto zaupanje. 

Ozdravimo naš planet.

Na nikogar ne pozabimo.

Ohranimo dostojanstvo vsakega in vseh, kot združena ljudstva.

* *** *