Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/895
23.október 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2018

Dňom OSN si pripomíname výročie zakladajúcej Charty OSN - významného historického dokumentu, ktorý stelesňuje nádeje, sny a túžby "nás, ľudu".

Muži a ženy pracujúci pre OSN sa každý deň snažia, aby Chartu preniesli do praxe.

Nevzdávame sa ani pri prekážkach.

Extrémnu chudobu sa podarilo znížiť, ale nerovnosti narastajú.

Nevzdávame to, pretože vieme, že znížením nerovnosti zvýšime nádej, príležitosti a mier na celom svete.

Klimatické zmeny postupujú rýchlejšie ako my, ale neustupujeme, pretože vieme, že opatrenia proti nim sú jedinou cestou. 

Ľudské práva sa porušujú na mnohých miestach. Nevzdávame sa, pretože vieme, že rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti sú základným predpokladom mieru.

Konflikty sa množia - ľudia trpia. Ale my sa nevzdávame, pretože vieme, že každý muž, žena, či dieťa si zaslúžia život v mieri.

V tento Deň OSN potvrďme opäť náš záväzok.

Obnoviť narušenú dôveru.

Vyliečiť našu planétu.

Na nikoho nezabudnúť.

Obhajovať dôstojnosť pre každého jedného, ako zjednotené národy.

* *** *