Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/548
9. september 2019

Ukrepi za ljudi in planet

Teden ZN na visoki ravni, september 2019

DUNAJ/NEW YORK, 9. september (Informacijska služba ZN) - V letošnjem septembru, ko se bo pričelo 74. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (ZN), se bodo na sedežu ZN v New Yorku zbrali svetovni voditelji, da pospešijo ukrepe na področju preprečevanja podnebnih sprememb in doseganja trajnostnega razvoja. Na srečanjih na visoki ravni bodo razpravljali o zagotavljanju zdravega, mirnega in dostojnega življenja za vse, in sicer preko močnega in okrepljenega mednarodnega sodelovanja.

23. september 2019: vrh o podnebnih spremembah

Vplivi podnebnih sprememb se krepijo, a z urgentnim posredovanjem in aktivnim delovanjem je še vedno mogoče omejili globalno segrevanje na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven, da se izognemo najbolj tragičnim posledicam, kot trdijo znanstveniki. Na vrhu bodo prisotni voditelji vlad, zasebnega sektorja in civilne družbe. Imeli bodo priložnost, da predstavijo rešitve, s katerimi si prizadevajo zmanjšati emisije ter okrepiti podnebno odpornost in ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe.

23. september 2019: srečanje na visoki ravni o univerzalni dostopnosti do zdravstvenih storitev

To bo prvo srečanje na visoki ravni na temo univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev, kjer se bo razpravljalo o dostopnih, vključujočih in odpornih zdravstvenih sistemih za vse. Srečanje bo spodbujalo h globalnim zavezam, da se zagotovi ustrezno zdravstvo za vse.

24. - 25. september 2019: vrh o ciljih trajnostnega razvoja

Vrh o ciljih trajnostnega razvoja bo svetovnim voditeljem in drugim pokazal, kakšne ukrepe izvajamo za preoblikovanje naših družb in ekonomij, medtem ko se približujemo 5. obletnici razglasitve ciljev trajnostnega razvoja. Države so leta 2015 soglasno sprejele Agendo 2030 za trajnostni razvoj - do sedaj najbolj ambiciozen načrt za spremembo sveta s ciljem dvigniti blaginjo in dobro počutje za vse, hkrati pa zaščititi okolje.

26. september 2019: dialog na visoki ravni o financiranju za razvoj

Zagotavljanje zadostnih finančnih virov ostaja velik izziv za uresničevanje Agende 2030. Prav tako primanjkuje virov za naložbe, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Omejevanje proste trgovine se je prav tako okrepilo in tveganja povezana z zadolževanjem, kar še dodatno ovira naložbe mnogih držav v doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Dialog na visoki ravni o financiranju za razvoj bo povezal voditelje vlad, podjetij in finančnega sektorja ter pomagal odkleniti vire in partnerstva, ki so potrebna za pospešitev procesa.

27. september 2019: vmesni pregled na visoki ravni o uresničevanju ukrepov za pospešen razvoj malih otoških držav v razvoju (SAMOA Pathway)

Male otoške države v razvoju so med najbolj ranljivimi državami na svetu. Soočajo se z resnimi problemi, ki so povezani z njihovo majhnostjo, odmaknjenostjo, skromnimi viri in izvozom ter izpostavljenostjo zunanjim ekonomskim šokom, globalnim okoljskim izzivom, vključujoč vplive klimatskih sprememb. Pet let po ambicioznem sporazumu SAMOA Pathway za podporo trajnostnega razvoja malih otoških držav v razvoju, se bo pregled na visoki ravni osredotočil na napredek pri spopadanju z uničujočimi vplivi klimatskih sprememb, krepitev ekonomske in okoljske odpornosti ter na druge izzive.

***

Predsednik 74. zasedanja Generalne skupščine ZN: Tiijani Muhammad-Bande

Generalna skupščina ZN je 4. junija 2019 izvolila stalnega predstavnika Nigerije Tiijanija Muhammad-Bandeja kot predsednika prihajajočega 74. zasedanja.

O prihajajočem letu je Tiijani Muhammad-Bande povedal: »Naslednje leto bomo obeležili 75. obletnico ustanovitve ZN. To je edinstvena priložnost za okrepitev zaupanja med narodi, saj imamo skupne interese in ni druge izbire, kot da sodelujemo. Da bomo dosegli vizijo takratnih ustanoviteljev, moramo zagotoviti, da se cinizem in ravnodušnost ne pritihotapita v našo organizacijo.«

Prioritete predsednika 74. zasedanja Generalne skupščine ZN

Mir in varnost: krepitev mednarodnega miru in varnosti, predvsem preprečevanja konfliktov.

Klimatske spremembe: utrjevanje globalnih ukrepov, da bomo kos klimatskim spremembam, kar je ključno za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Človekove pravice: poudarjanje vključenosti, človekovih pravic ter opolnomočenja mladih in žensk.

Cilji trajnostnega razvoja: krepitev partnerstev za doseganje napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja; predvsem za cilj 1 (odprava revščine), 2 (odprava lakote) in 4 (kakovostno izobraževanje).

*.***.*

Za nadaljnje informacije se obrnite na:

Anne Thomas
Informiranje javnosti, Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-5588
Mobilni tel.: (+43) 699-1459-5588
E-pošta: anne.thomas[at]unvienna.org