Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/INF/548
9. september 2019

Činy pre ľudí a planétu

Týždeň stretnutí v OSN na vysokej úrovni, september 2019

VIEDEŇ/NEW YORK, 9. september (Informačná služba OSN) - Pri príležitosti otvorenia 74.zasadania Valného zhromaždenia OSN sa v hlavnom sídle v New Yorku stretnú  svetoví lídri, aby urýchlili pokrok v oblasti klimatických zmien a udržateľného rozvoja. Zúčastnia sa na sérii summitov a stretnutí na vysokej úrovni, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie zdravého, mierového a prospešného života prostredníctvom silnejšej a intenzívnejšej medzinárodnej spolupráce.    

23.september 2019: Summit Kroky v prospech klímy

Vplyv klimatických zmien rastie, no vďaka urýchleným krokom by podľa vedcov bolo stále možné obmedziť vzostup globálnej celosvetovej teploty nad 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím a odvrátiť tak najkatastrofickejšie dôsledky. Na tomto summite budú mať lídri vlád, súkromného a mimovládneho sektora príležitosť predstaviť riešenia vedúce k znižovanie emisií a budovaniu klimatickej odolnosti a adaptácie.        

23.september 2019: Stretnutie na vysokej úrovni o univerzálnom zdravotnom krytí

Vôbec prvé stretnutie na vysokej úrovni o univerzálnom krytí zdravia odštartuje nové úsilie v poskytovaní prístupu pre všetkých k cenovo dostupným, inkluzívnym a odolným zdravotným systémom. Stretnutie posilní globálne záväzky majúce za cieľ zaistiť zdravie pre všetkých.    

24.-25.september 2019: Summit o Cieľoch udržateľného rozvoja

Pri príležitosti blížiaceho sa päťročného výročia prijatia Cieľov udržateľného rozvoja, Summit o Cieľoch udržateľného rozvoja umožní svetovým lídrom a ďalším aktérom ukázať, akým spôsobom presadzujú premenu svojich spoločností a ekonomík. V roku 2015 krajiny jednotne prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, najambicióznejší projekt v histórii, ktorý má transformovať náš svet, nasmerovať ho smerom k prosperite, zabezpečiť kvalitu života pre všetkých pri súčasnom zachovaní životného prostredia.    

26.september 2019: Dialóg na vysokej úrovni o financovaní rozvoja

Mobilizácia dostatočných finančných prostriedkov naďalej zostáva v rámci realizácie Agendy 2030 veľkou výzvou, pričom investície, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja, stále nepokrývajú potreby. Zvýšili sa opatrenia obmedzujúce obchod, stúpa dlhové riziko, čo mnohým krajinám bráni investovať do Cieľov udržateľného rozvoja. Dialóg na vysokej úrovni o financovaní rozvoja zhromaždí na jednom mieste vedúcich predstaviteľov vlád, obchodného a finančného sektora, aby mohli pomôcť odomknúť zdroje a partnerstvá, ktoré sú potrebné na urýchlenie pokroku.     

27.september 2019: Priebežné hodnotenie dohody SAMOA na vysokej úrovni

Malé ostrovné rozvojové štáty patria medzi najzraniteľnejšie krajiny na svete. Čelia špecifickým problémom, ktoré súvisia s ich malou rozlohou, vzdialenosťou, malými zdrojmi a exportnými možnosťami. Zároveň sú vystavené externým ekonomickým šokom a globálnym environmentálnym výzvam vrátane dopadov klimatických zmien. Päť rokov po uzavretí ambicióznej dohody SAMOA na podporu udržateľného rozvoja v malých ostrovných rozvojových štátoch, sa na priebežnom hodnotení na vysokej úrovni bude diskutovať o pokroku v boji proti devastujúcemu dopadu klimatických zmien, budovaní ekonomickej a environmentálnej odolnosti ako aj o ďalších výzvach.     

***

Predseda 74.zasadania Valného zhromaždenia OSN: Tijjani Muhammad-Bande

Valné zhromaždenie (VZ) OSN zvolilo 4.júna 2019 Stáleho predstaviteľa Nigérie pri OSN Tijjani Muhammad-Bande za predsedu 74.zasadania VZ OSN. Tijjani Muhammad-Bande sa o roku, ktorý ho čaká, vyjadril: "Na budúci rok si pripomenieme 75.výročie založenia OSN. Je to pre nás jedinečná príležitosť znížiť deficit nedôvery medzi národmi navzájom, keďže všetci zdieľame rovnaké ciele a nemáme inú možnosť ako spolupracovať. Ak chceme naplniť predstavy zakladateľov, musíme sa vynasnažiť, aby sa do našej organizácie nevkradli ľahostajnosť a cynizmus."        

Priority predsedu 74.zasadania Valného zhromaždenia OSN

Mier a bezpečnosť: Podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti, najmä predchádzania konfliktov.

Klimatické zmeny: Posilnenie globálneho konania v oblasti klimatických zmien, čo je kľúčové pre implementáciu Cieľov udržateľného rozvoja.  

Ľudské práva: Dôraz na inklúziu, ľudské práva, posilňovanie postavenia mladých ľudí a žien.

Ciele udržateľného rozvoja: Podpora partnerstiev v zmysle podpory dosahovania Cieľov udržateľného rozvoja, najmä cieľa č.1 (žiadna chudoba), č.2 (žiadny hlad) a č.4 (kvalitné vzdelanie)

* *** *

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Anne Thomas
Information Officer, UNIS Viedeň
Pevná linka: (+43-1) 26060-5588
Mobil: (+43) 699-1459-5588
E-mail: anne.thomas[at]unvienna.org