Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument 

UNIS/SGSM/957
13. september 2019

Generalni Sekretar

Sporočilo Ob Mednarodnem Dnevu Demokracije

15. september 2019

V središču demokracije so ljudje. Zgrajena je na vključenosti, enaki obravnavi in sodelovanju ter je temeljni gradnik miru, trajnostnega razvoja in človekovih pravic.

Te vrednote in aspiracije ne morejo biti razumljene kot nekakšni žetoni ali vrednote na papirju. Biti morajo del življenja ljudi.

Zavedati se moramo, da mednarodni dan demokracije poteka v času, ko je zaupanja malo in tesnobe veliko.

Ljudje so obremenjeni zaradi vse večje neenakosti ter vznemirjeni zaradi močne globalizacije in tehnoloških sprememb.

Vidijo, da konflikti ostajajo nerešeni, podnebne spremembe ne dobijo odgovora, krivice ostajajo nenaslovljene, svoboda družbe pa se zmanjšuje.

Ob dnevu demokracije vse vlade pozivam, da spoštujejo pravico do aktivne in zelo pomembne udeležbe, ter se zahvaljujem vsem, ki si za to neumorno prizadevate.

* *** *