Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/957
13. september 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

15. september 2019

Demokracia je v základe o ľuďoch. Je založená na inklúzii, rovnakom zaobchádzaní a účasti, a zároveň aj stavebným kameňom mieru, udržateľného rozvoja a ľudských práv. Tieto hodnoty a ašpirácie nemožno vidieť len ako symboly alebo slovnú podporu. Musia mať v živote ľudí reálne miesto.    

Medzinárodný deň demokracie prichádza práve v čase, kedy je dôvera nízka a strach vysoký.

Ľudí frustruje rastúca nerovnosť a znepokojujú ich rozsiahle zmeny, od globalizácie až po oblasť technológií.

Vidia nevyriešené konflikty, akútny stav klímy bez odpovede, nespravodlivosť bez riešení a zmenšovanie priestoru pre občanov.

Pri príležitosti Dňa demokracie vyzývam všetky vlády, aby rešpektovali právo na aktívnu, dôležitú a zmysluplnú účasť, a vzdávam hold všetkým, ktorí neúnavne bojujú, aby k tomu prispeli.

* *** *