Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1027
18. junij 2020

Generalni sekretar

Sporočilo ob svetovnem dnevu beguncev 2020

20. junij 2020

Skoraj 80 milijonov žensk, otrok in moških po svetu je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove kot begunci ali notranje razseljene osebe. Še bolj šokanten je podatek, da je le v zadnjem letu zbežalo deset milijonov teh ljudi.

Ob svetovnem dnevu beguncev se zavežimo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da se končajo konflikti in preganjanja ljudi, ki vodijo do teh grozljivih številk.

Danes tudi prepoznavamo velikodušnost in humanost gostiteljskih skupnosti in držav, ki se pogosto spopadajo še s svojimi gospodarskimi in varnostnimi problemi. Tem državam dolgujemo zahvalo, podporo in finančno pomoč.

Vsi si moramo prizadevati za ponovno vzpostavitev integritete mednarodnega režima zaščite beguncev in za izvajanje obljub, ki so bile podane na svetovnem forumu za begunce, da bodo begunci in gostiteljske skupnosti prejele potrebno podporo.

Letos pandemija COVID-19 predstavlja dodatno grožnjo za begunce in razseljene osebe, ki so med najbolj ranljivimi. Zadnje poročilo o vplivih COVID-19 in ljudeh na begu poziva vlade, da zagotovijo njihovo vključenost v vse humanitarne ukrepe in tiste za okrevanje.

Begunci in razseljene osebe so prav tako pomembni kot tisti, ki se v prvih vrstah borijo, da bi jim pomagali.

Od taborišč v Bangladešu do bolnišnic v Evropi; begunci delajo kot medicinske sestre, zdravniki, znanstveniki, učitelji in opravljajo še druge ključne poklice, da ščitijo in hkrati vračajo skupnostim, ki jih gostijo.

Ob svetovnem dnevu beguncev se prav njim zahvaljujemo za njihovo požrtvovalnost in odločnost, da se ponovno postavijo na noge in še izboljšajo življenje tistih okoli sebe.

Danes in vsak dan smo skupaj v enotnosti in solidarnosti z begunci ter prepoznavamo svojo temeljno obveznost, da zaščitimo tiste, ki bežijo pred vojno in preganjanjem.

* *** *