Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1027
18.jún 2020

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu utečencov 2020

20.jún 2020

Približne 80 miliónov žien, detí a mužov na celom svete bolo nútených opustiť svoje domovy ako utečenci alebo vnútorné vysídlené osoby. A čo je ešte šokujúcejšie: desať miliónov z nich utieklo len za posledný rok.   

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov sa zaväzujeme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ukončili konflikt a prenasledovanie, ktoré vytvárajú tieto desivé počty.

Vážime si štedrosť a ľudskosť hostiteľských komunít a krajín, ktoré často bojujú s vlastnými ekonomickými a bezpečnostnými problémami. Dlžíme im našu vďaku, podporu a investície.  

Všetci sa musíme snažiť, aby sme opäť obnovili medzinárodný režim ochrany utečencov a zrealizovali záväzky z Globálneho fóra o utečencoch tak, aby utečenecké a hostiteľské komunity dostali podporu, ktorú potrebujú.  

Tento rok pandémia COVID-19 predstavuje pre utečencov a vysídlencov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších, o jednu hrozbu navyše. V mojom poslednom politickom vyjadrení o COVID-19 a migrujúcich osobách som vyzval vlády, aby tieto skupiny zahrnuli do všetkých aktivít v rámci reakcie na pandémiu aj následnej obnovy.  

Utečenci a vysídlené osoby sú vo výraznej miere medzi tými, ktorí sa v prvej línii snažia pomôcť.

Od táborov v Bangladéši po nemocnice v Európe pracujú utečenci ako zdravotní asistenti, lekári, vedci, učitelia a v ďalších dôležitých úlohách, pričom chránia seba a zároveň sa vracajú späť komunitám, ktoré ich prichýlili.  

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov chcem poďakovať utečencom za ich kreativitu a odhodlanie opätovne vybudovať svoje vlastné životy ako aj zlepšiť životy okolo seba. 

Nielen dnes, ale každý deň stojíme spolu a solidárne pri utečencoch a hlásime sa k našej primárnej povinnosti chrániť tých, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním.

* *** *