Razvojni cilji tisočletja (RCT)

Po ugotovitvah poročila o razvojnih ciljih tisočletja iz leta 2015 so bili razvojni cilji tisočletja v tistem času najuspešnejše gibanje proti revščini v zgodovini.

Poročilo je pokazalo:

 • Število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, se je zmanjšalo za več kot polovico, in sicer z 1,9 milijarde leta 1990 na 836 milijonov leta 2015.
 • V večini držav je bila dosežena enakost spolov v osnovni šoli.
 • Stopnja umrljivosti otrok pred petim letom starosti se je od leta 1990 zmanjšala za več kot polovico, in sicer z 90 na 43 smrti na 1.000 živorojenih otrok.
 • Podatki o umrljivosti mater so pokazali, da se je umrljivost po vsem svetu zmanjšala za 45 odstotkov.
 • Med letoma 2000 in 2015 je bilo preprečenih več kot 6,2 milijona smrti zaradi malarije, medtem ko so ukrepi za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje tuberkuloze med letoma 2000 in 2013 rešili približno 37 milijonov življenj.
 • Po vsem svetu je 2,1 milijarde ljudi dobilo dostop do ustreznih sanitarij, delež ljudi, ki so prakticirali odvajanje blata na prostem, pa se je od leta 1990 zmanjšal skoraj za polovico.
 • Uradna razvojna pomoč iz razvitih držav se je od leta 2000 do leta 2014 realno povečala za 66 odstotkov in dosegla 135,2 milijarde ameriških dolarjev.

 

Razvojnih ciljev tisočletja je bilo osem:

 1. izkoreniniti skrajno revščino in lakoto;
 2. doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo;
 3. zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske;
 4. zmanjšati smrtnost otrok;
 5. izboljšati zdravje mater;
 6. boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim;
 7. zagotoviti okoljsko trajnost;
 8. vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj.