Miléniové rozvojové ciele (MDGs)

Podľa zistení správy o Miléniových rozvojových cieľoch z roku 2015 boli MDGs najúspešnejším hnutím proti chudobe v histórii.

Správa ukázala, že:

 • Počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe sa znížil o viac ako polovicu, z 1,9 miliardy v roku 1990 na 836 miliónov v roku 2015.
 • Vo väčšine krajín sa dosiahla rodová rovnosť na základných školách.
 • Miera úmrtnosti detí do veku päť rokov sa znížila o viac ako polovicu, od roku 1990 klesla z 90 na 43 úmrtí na 1 000 živonarodených detí.
 • Údaje o úmrtnosti matiek ukázali celosvetový pokles o 45 percent.
 • V rokoch 2000 až 2015 sa podarilo zabrániť viac ako 6,2 milióna úmrtí na maláriu, zatiaľ čo zásahy v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby tuberkulózy zachránili v rokoch 2000 až 2013 približne 37 miliónov životov.
 • Na celom svete získalo 2,1 miliardy ľudí prístup k lepšej sanitácii a podiel ľudí, ktorí praktizujú otvorenú defekáciu, sa od roku 1990 znížil takmer o polovicu.
 • Oficiálna rozvojová pomoc z rozvinutých krajín zaznamenala od roku 2000 do roku 2014 reálny nárast o 66 percent a dosiahla 135,2 miliardy USD.

 

8 Miléniových rozvojových cieľov:

 1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
 2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
 3. Podporovať rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien
 4. Znížiť detskú úmrtnosť
 5. Zlepšiť zdravie matiek
 6. Boj proti HIV/AIDS, malárii a iným chorobám
 7. Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť
 8. Globálne partnerstvo pre rozvoj