Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/346
29.máj 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Modré prilby: majáky nádeje pre milióny ľudí na celom svete"

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN,
29.máj 2012

VIEDEŇ, 29.máj (Informačná služba OSN) - Medzinárodný deň mierových síl OSN je príležitosťou pozdraviť 120 000 príslušníkov mierových síl OSN slúžiacich na 17 misiách, z ktorých mnohé sú najnestálejšími a najnebezpečnejšími miestami na svete.

Tento deň je rovnako príležitosťou vyjadriť žiaľ nad tými, ktorí v tejto službe zomreli. V roku 2011 svoj život mieru obetovalo 112 mužov a žien. Počas prvých štyroch mesiacov tohto roku zahynulo v službách OSN ďalších 27 príslušníkov mierových síl.

Dnes si uctievame pamiatku viac ako 2900 príslušníkov, ktorí prišli o život počas služby a dávame slovo, že budeme v ich práci pokračovať, aby sme do vojnou zničených krajín priniesli stabilitu.

Padlí členovia mierových síl pochádzali z rôznych krajín prispievajúcich armádnymi jednotkami; je to bolestné memento globálneho partnerstva, ktoré tvorí základ snáh OSN v oblasti udržiavania mieru.

V súčasnosti na vojenské a policajné operácie prispieva príslušníkmi 116 členských štátov. Toto pôsobivé číslo vyjadruje rastúcu celosvetovú dôveru v hodnoty mierových síl Spojených národov ako nástroja kolektívnej bezpečnosti. Naša nová pozorovateľská misia v Sýrii je najnovším príkladom, ktorý dokazuje, ako medzinárodné spoločenstvo od OSN očakáva nájdenie riešenia na novovzniknuté problémy. Táto misia čelí ťažkým výzvam, statočne však pokračuje v službe, aby, počnúc sýrskou vládou, zainteresovaným stranám pomohla splniť svoje záväzky ohľadom zastavenia násilia, ktoré už o život pripravilo tisícky ľudí. Misia je pod vedením spoločného zvláštneho vyslanca súčasťou širších snáh OSN ukončiť násilie a hľadať politické riešenia sýrskej krízy.

Hlavný cieľ akejkoľvek misie OSN je nebyť už vôbec potrebný. A kým tento cieľ dosiahneme, urobíme všetko preto, aby boli mierové sily také účinné a výkonné, ako je to len možné.

Som veľmi vďačný za každú prispenú vojenskú či policajnú jednotku ako aj za finančné a materiálne zdroje, ktoré mierové misie umožňujú. Rovnako ďakujem ďalším krajinám, ktoré poskytujú politickú podporu a vedenie. Najmä členovia Bezpečnostnej rady riadia a podporujú našu prácu pomocou zriaďovania mandátov a obnovy nasadených síl s cieľom reagovať na meniace sa podmienky v teréne.

Regionálne organizácie zohrávajú v tomto procese čoraz dôležitejšiu úlohu. Africká únia a Spojené národy napríklad úzko spolupracujú v Darfúre a Somálsku pri spoločnom riešení hrozieb zo strany rebelskej Armády Božieho odporu. Tieto partnerstvá dávajú mierovým silám OSN potrebnú pružnosť a prispôsobivosť, aby sa mohli zamerať na súčasné výzvy medzinárodného mieru a bezpečnosti.

V tento Medzinárodný deň mierových síl OSN si pripomeňme obetu tých, ktorí pracovali v tejto službe a zaviažme sa k posilneniu globálnych partnerstiev, ktoré naše modré prilby menia na majáky nádeje pre milióny ľudí na celom svete.

* *** *