Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1011
24.apríl 2020

Generálny tajomník OSN

Sme v tom všetci Spolu:
Ľudské práva a COVID-19 reakcia a zotavenie

New York, apríl 2020

Pandémia COVID-19 nie je len mimoriadnou situáciou vo verejnom zdraví - ale oveľa viac. 

Je to aj ekonomická kríza. Sociálna kríza. A kríza s ľudským rozmerom, ktorá sa rýchlo mení na ľudskoprávnu krízu.

Vo februári som vydal výzvu k tomu, aby sa ľudská dôstojnosť a záväzky Všeobecnej deklarácie ľudských práv stali stredobodom našej práce.

Ako som vtedy povedal, ľudské práva nemôžu byť niečo, na čo si v čase krízy spomenieme až na konci - a my sa práve nachádzame uprostred najväčšej medzinárodnej krízy.

Dnes vydávam správu, ktorá upozorňuje, ako ľudské právu môžu a musia byť vodítkom pre odozvu a obnovu v rámci COVID-19.

Odkaz je jasný:  Ľudia - a ich práva - musia byť v popredí a v strede záujmu. 

Ľudskoprávne okuliare dajú každého do zorného poľa a vďaka nim nikoho nevynecháme.

Odozva s ľudskoprávnym rozmerom nám môže pomôcť poraziť pandémiu a zdôrazniť, aké nevyhnutné je poskytovať zdravotnú starostlivosť každému.

Poslúžia však aj ako nenahraditeľný varovný systém - zvýraznia, kto trpí najviac, prečo, a čo s tým môžeme urobiť.

Vidíme, že vírus nediskriminuje, jeho dôsledky však áno - hlboko zakorenené slabé stránky pri poskytovaní služieb verejnosti a štrukturálne nerovnosti im bránia tieto služby využívať. Musíme zabezpečiť, že v rámci odozvy tieto otázky vyriešime. 

Vidíme nerovnomerný dopad  na určité komunity, vzostup nenávistných prejavov, útoky na zraniteľné skupiny a riziká príliš prísnych bezpečnostných reštrikcií v rámci odozvy, oslabujúcich zdravotnícku reakciu.

V súčasnosti, kedy stúpa etnický nacionalizmus, populizmus, autoritárstvo a potláčanie ľudských práv v niektorých krajinách, môže kríza poskytnúť zámienku na prijatie represívnych opatrení za účelmi, ktoré nesúvisia s pandémiou.    

To je neprijateľné.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým musia byť vlády transparentné, reagovať pohotovo a byť pripravené zodpovedať sa. Občiansky priestor a sloboda tlače sú nesmierne dôležité. Mimovládne organizácie a súkromný sektor zohrávajú kľúčovú úlohu.   

A pri všetkom, čo robíme, nezabudnime na jedno: Hrozbou je vírus, nie ľudia.

Musíme zabezpečiť, že akékoľvek mimoriadne situácie - vrátane stavov núdze - sú v súlade so zákonom, primerané, potrebné a nediskriminujúce, majú konkrétny účel a trvanie, a pri ochrane verejného zdravia majú čo najmenej rušivý dopad.

Najlepšia odozva je taká, ktorá primerane odpovedá na bezprostredné hrozby, chráni ľudské práva a súčasne rešpektuje zákon.   

Keď budeme pracovať na obnove, potrebujeme to urobiť lepšie ako predtým. Ciele udržateľného rozvoja, ktoré podporujú ľudské práva - poskytujú rámec pre inkluzívnejšie a udržateľnejšie ekonomiky a  spoločnosti.

Posilňovanie ekonomických a sociálnych práv zvyšuje odolnosť na dlhú cestu vpred.

Obnova musí rešpektovať práva budúcich generácií, zvyšovať klimatickú akciu zameranú na uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a chrániť biodiverzitu.  

Sme v tom všetci spoločne.

Vírus ohrozuje každého. Ľudské práva každého pozdvihujú

Dodržiavaním ľudských práv v čase krízy budujeme efektívnejšie a inkluzívnejšie riešenia v súčasnej naliehavej situácii a pri obnove zajtrajška.  

Ďakujem.

* *** *