Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1315
25.máj 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

29.máj 2023

Mierové sily OSN sú pulzujúcim srdcom nášho záväzku dosiahnuť viac mieru vo svete. Už 75 rokov podporujú ľudí a komunity, ktorými otriasajú konflikty a nepokoje na celom svete.

Dnes, v Medzinárodný deň mierových síl OSN, vzdávame hold ich mimoriadnemu prínosu k medzinárodnému mieru a bezpečnosti.

Od roku 1948 slúžili v 71 misiách viac ako dva milióny príslušníkov a príslušníčok mierových síl, ktorí pomáhali krajinám kráčať po náročnej ceste od vojny k mieru.

Mierové sily majú zásadný význam pre ochranu civilného obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v chaose týchto smrteľne nebezpečných konfliktov, a poskytujú záchranné lano nádeje a pomoci v tých najnebezpečnejších podmienkach, aké si len možno predstaviť.

Pri vykonávaní tejto potrebnej práce mnohí zaplatili najvyššiu cenu. Viac ako 4 200 z nich prišlo o život v službe pod vlajkou OSN. Súcitíme s ich rodinami, priateľmi a kolegami a ich nezištná oddanosť mieru bude pre nás navždy inšpiráciou.

V súčasnosti slúži viac ako 87 000 mierových síl v 12 operáciách zo 125 krajín. Čelia rastúcemu globálnemu napätiu a rozkolom, stagnujúcim mierovým procesom a komplexnejším konfliktom.

Napriek týmto prekážkam a v spolupráci so širokou škálou partnerov dokážu vytrvať.

Pre ľudí, ktorí žijú v tieni konfliktu, predstavujú naše tímy modrých prílb nádej.

Mierové sily podporujú ľudstvo. My podporme ich a vzdajme im hold.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV