Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1407
3.jún 2024

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu životného prostredia

5.jún 2024

Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je „obnova pôdy, rozširovanie púští a odolnosť voči suchu“.

Ľudstvo závisí od pôdy. Na celom svete však toxická zmes znečistenia, klimatického chaosu a decimovania biodiverzity mení zdravú pôdu na púšť a prosperujúce ekosystémy na mŕtve zóny. Ničia lesy a lúky a odčerpávajú silu pôdy, ktorá podporuje ekosystémy, poľnohospodárstvo a komunity.

To znamená, že úroda upadá, zdroje vody sa vytrácajú, ekonomiky sa oslabujú a komunity sú ohrozené - pričom najviac to postihuje tých najchudobnejších. Trpí tým udržateľný rozvoj. A my sme uväznení v smrteľnom kruhu - využívanie pôdy je zodpovedné za jedenásť percent emisií oxidu uhličitého, ktoré zohrievajú našu planétu. Je čas sa z toho vymaniť.

Krajiny musia splniť všetky svoje záväzky týkajúce sa obnovy degradovaných ekosystémov a pôdy, ako aj celý Kunmingsko-montrealský globálny rámec pre biodiverzitu. Musia využiť svoje nové národné akčné plány v oblasti klímy a stanoviť, ako do roku 2030 zastavia a zvrátia odlesňovanie. Takisto musíme radikálne zvýšiť objem finančných prostriedkov na podporu rozvojových krajín, aby sa mohli prispôsobiť prudkým výkyvom počasia, chrániť prírodu a podporovať udržateľný rozvoj.

Nečinnosť nás stojí príliš veľa. Rýchle a účinné opatrenia však majú ekonomický zmysel. Každý dolár investovaný do obnovy ekosystémov vytvára až tridsať dolárov ekonomických výhod.

Sme Generáciou obnovy. Spoločne budujme udržateľnú budúcnosť pre krajinu a ľudstvo.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV