Podujatia

Bratislava hostí 13. Medzinárodné modelové zasadanie OSN pre stredoškolákov

V hlavnom meste Slovenska sa zišli stredoškolskí študenti z mnohých krajín, aby simulovali medzinárodný krízový manažment. Táto 13. Bratislavská modelová konferencia OSN (BratMUN 2013) sa konala od 25. - 27.októbra 2013 v priestoroch Paneurópskej univerzity (PEU) v Bratislave. Vyše sto stredoškolských študentov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Turecka a Švédska sa  prostredníctvom simulovania práce Valného zhromaždenia, Bezpečnostnej rady, Hospodárskej a sociálnej rady (ECOSOC), Rady pre ľudské práva ako aj zasadaní niektorých špecializovaných organizácií OSN (UNDP, WHO, UNEP, MAAE) sústredili na globálne témy ako práva žien, rozvojová pomoc, boj proti terorizmu, ochrana životného prostredia a jadrová energia.  

S prejavom na otváracom podujatí 25.októbra vystúpili generálna tajomníčka BratMUN 2013 Kristína Jakubíková; prodekan  PEU pre medzinárodné vzťahy Peter Potásch ; generálny riaditeľ  Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Roman Bužek;  J.E. veľvyslanec Poľskej republiky Tomasz Chłoń;  štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Štefan Chudoba; riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň Janos Tisovszky; J.E. veľvyslankyňa Tureckej republiky Lebibe Gülhan Ulutekin; starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov Dušan Pekár; riaditeľka British Council Alena Rebrová; riaditeľka IB sekcie, Spojená škola Novohradská, Eva Žitná.

Vo svojom úvodnom prejave generálna tajomníčka Jakubíková udala tón konferencie slovami "Želám Vám všetkým pocit, že svet je vo Vašich rukách".   

Všetci rečníci sa zhodli na dôležitosti organizovania modelových konferencií OSN (MUN), zdôrazňujúc ich pozitívny prínos, inšpiratívne a motivujúce aspekty, ako pripomenul riaditeľ Bužek, ako aj prínos z hľadiska skúseností, zručností a zvyšovania potenciálu mladých ľudí. Účastníci a účastníčky BratMUN-u nie sú len budúcnosťou Európy, ako poznamenal štátny tajomník Chudoba, ale aj tí, ktorým na veciach záleží a chcú byť súčasťou riešenia problémov, povedal riaditeľ Bužek. Popritom ako upozornil na niektoré slabiny OSN, veľvyslanec Chłoń taktiež poznamenal, že ak by medzinárodné spoločenstvo Organizáciu Spojených národov nemalo, muselo by ju vytvoriť. Riaditeľ UNIS Viedeň Janos Tisovszky zdôraznil, že iniciatíva generálneho tajomníka OSN Vzdelanie na prvom mieste (Education First) nie je len o zapísaní do školy, ale aj o kvalite vzdelania, ktoré by nás malo viesť k tomu, aby sme sa stali zodpovednými svetoobčanmi - pričom BratMUN je skvelým príkladom prípravy na tento postoj. 

Konferenciu BratMUN  od roku 2000 organizujú študenti IB sekcie Spojenej školy Novohradskej (Gymnázium Jura Hronca) Bratislava s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a taktiež v spolupráci s Informačnou službou OSN (UNIS) Viedeň.