Tlačové správy

SG/SM/10132
20 Október 2005

Generálny tajomník

Odkaz pri príležitosti Dňa organizácie spojených národov

24. Október 2005

Dnes, keď oslavujeme šesťdesiate výročie Organizácie spojených národov, musíme uznať, že svet dneška je odlišný od toho pre šesťdesiatimi rokmi.

Organizácia spojených národov musí reflektovať tento nový vek a odpovedať na jeho výzvy, vrátane - po prvé a najmä - poznatok, že stovky miliónov ľudí sú bezbranní proti hladu, chorobám a zhoršovaniu ekologickej situácie, napriek tomu, že svet má prostriedky na nápravu.

Minulý mesiac, svetoví lídri sa stretli v New Yorku, aby sa pokúsili vypracovať spoločný postup pri riešení týchto výziev.

Lídri bohatých a chudobných krajín sa sami zaviazali k spoločnému detailnému postupu ktorý, pokiaľ by bol plne dodržiavaný, by mohol viesť k zníženiu hladu a chudoby o 50 percent v najbližších desiatich rokoch.

Rozhodli sa vytvoriť nové orgány OSN pre podporu ľudských práv a budovanie trvalého mieru v krajinách zmietaných vojnou.

Prisľúbili bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho formách, a vyvinúť spoločné úsilie, kedykoľvek je to potrebné, na záchranu obyvateľstva od genocídy a iných ohavných zločinov.

Dohodli sa tiež na dôležitých reformách Sekretariátu OSN.

 V otázkach klimatických zmien a reformy Bezpečnostnej rady boli prijaté len opatrné vyhlásenia, no na nešírení jadrových zbraní a odzbrojení sa vôbec nezhodli.

Nechali pred nami ešte obrovský kus práce. Dnes, keď oslavujeme 60 výročie tejto potrebnej inštitúcie, Vám sľubujem, že vykonám svoju časť úlohy. A ja verím, že vy, ako globálni občania, tiež zohráte svoju úlohu.

* *** *