Tlačové správy

UNIS/INF/185
7. decembra 2006

Deklarácia Vyznieva Naprázdno v Tvári Tvár POZBAVENIU Ludských Práv, Hovorí Generálny Tajomník

V SPRÁVE NA PRIPOMENUTIE SI MEDZINÁROZNÉHO DŇA ĽUDSKÝCH PRÁV

New York, 7. decembra (Centrála Organizácie Spojených národov) -- Nasleduje text správy generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si pripomenieme 10 decembra.

Kampaň za odstránenie chudoby je najväčšou morálnou výzvou našich čias. Presadzovanie všeobecných ľudských práv môže raziť cestu smerom k tomuto cieľu.

Základné ľudské práva - právo na patričný životný štandard, jedlo a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, právo mať možnosť vzdelávať sa alebo riadnu prácu, alebo ochranu pred diskrimináciou - sú presne to, čo najchudobnejší potrebujú. Avšak kvôli ich slabému postaveniu sú to práve oni, ktorí sú najmenej schopní získať alebo ubrániť takéto "univerzálne" práva. Ľudské práva sú tak ohrozené kedykoľvek a kdekoľvek ak muž, žena, či dieťa žijú v extrémnej chudobe.

Ak nechceme brať ľudské práva na ľahkú váhu, musíme demonštrovať, že na ľahkú váhu neberieme ani ich odňatie. Ako bolo navrhnuté počas osláv Medzinárodného dňa ľudských práv, na žiadosť bojovať proti chudobe musíme odpovedať nie ako na "otázku dobročinnosti, ale ako na záväzok".

Každý z nás by mal pochopiť, že práva vytýčené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv budú mať malú hodnotu pre milióny ľudí, ktorí trpia chorobami a hladom tak dlho, kým nezískajú efektívne opatrenia k náprave. Všetci musíme uznať, že kdekoľvek celé rodiny živoria z menej než jedného dolára denne alebo keď deti umierajú pre nedostatok základnej, ale životadarnej starostlivosti, deklarácia vyznieva naprázdno.

Pohľad na chudobu cez okuliare ľudských práv zvyšuje našu morálnu povinnosť konať. Zároveň však prináša aj ďalšie benefity. Odkedy ľudsko-právne normy zdôrazňujú posilnenie postavenia jednotlivca, prístup založený na právach môže napomôcť posilniť a dať možnosť chudobným. Môže pomôcť občanom na všetkých úrovniach získať znalosti a štatút, ktorý potrebujú pre zohrávanie skutočnej úlohy pri rozhodnutiach, ovplyvňujúcich ich životy. Môže upriamiť pozornosť na zdravý a udržateľný proces, ktorý ponúkne nádej na dlhodobý pokrok. A môže posmeliť nás, aby sme merali náš úspech nie iba na základe výšky príjmu, ale pomocou slobody, ktorú majú ľudia aby mohli viesť plnohodnotný a radostný život.

V súčasnosti idú rozvoj, bezpečnosť a ľudské práva ruka v ruke. Ani jedno z toho nemôže pokročiť ďalej bez zvyšných dvoch. V skutočnosti každý, kto pôsobivo rozpráva o ľudských právach, ale nič nerobí pre ľudskú bezpečnosť a rozvoj - alebo obrátene - podkopáva svoju dôveryhodnosť a úmysly. Hovorme preto jedným hlasom o všetkých troch otázkach. Pracujme na tom, aby sme pre tých, ktorí to najviac potrebujú zaručili voľnosť a slobodu pred biedou, slobodu pred strachom a slobodu žiť dôstojný život v pravom slova zmysle.

* *** *