Tlačové správy

UNIS/SGSM/035
24. január 2008

Generálny tajomník

V odkaze pri príležitosti  Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu

 27. január 2008

VIEDEŇ, 24. január (Informačná služba OSN) - 27. januára si tretí krát pripomenieme Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. V tento deň, ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo jednohlasne, budeme na celom svete solidárne stáť s rodinami obetí a so všetkými, ktorí holokaust prežili. Tým, ktorí vyhlasujú, že holokaust sa nikdy nestal alebo že je zveličovaný odpovedáme, že budeme znova opakovať naše odhodlanie uctiť si pamiatku každého nevinného muža, ženy a dieťaťa, zavraždeného rukami nacistov a ich spojencov. Oplakávame systematickú genocídu tretiny židovského ľudu a členov ďalších menšín, dôsledkom čoho bol svet ochudobnený o obrovský ľudský potenciál.  

Nestačí si však pamätať, uctiť si pamiatku a žialiť za smrťou. Kým to robíme, musíme vzdelávať, vychovávať a starať sa o živobytie. Musíme v našich deťoch posilňovať zmysel pre zodpovednosť tak, aby vybudovali spoločnosti, ktoré budú ochraňovať a podporovať práva všetkých občanov. Musíme im vštepiť rešpekt pre rôznorodosť skôr ako sa bude mať u nich šancu usadiť netolerantnosť a taktiež aj ostražitosť pre prípady, že to bude hroziť. Musíme im dodať odvahu a nástroje, aby sa mohli správne rozhodovať a konať proti zlu.

Tento rok, kedy si pripomíname šesťdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, nám na to dáva zvláštnu príležitosť.  Počas celého roka osláv sa OSN bude snažiť všetkým ľuďom na celom svete priblížiť koncept "Dôstojnosť a spravodlivosť pre všetkých". Táto kampaň nám pripomína, že svet je hrôzou holokaustu neustále šokovaný; Všeobecná deklarácia ľudských práv bola vôbec prvým globálnym vyhlásením toho, čo dnes môžeme považovať za zaručené: neodmysliteľnú dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudských bytostí.

Nikdy nám nedovoľte považovať naše ľudské práva za samozrejmosť. Nechajte nás ich podporovať, ochraňovať, obhajovať a zabezpečiť, aby sa stali živou skutočnosťou - aby ich každý všade poznal, rozumel im a požíval ich. Často tí, ktorí najviac potrebujú, aby boli ich ľudské práva ochraňované, sú tí istí, ktorí potrebujú byť informovaní, že Deklarácia existuje - a že je tu pre nich.

Dnes ľuďom tieto práva pripomíname všade na svete. Spomíname si na tých, ktorých práva boli brutálne znesvätené v Auschwitzi a na iných miestach, ako aj v genocídach či iných ohavných činoch. Slávnostne prehlasujeme, že ponaučenie z holokaustu si zoberieme do našich životov ako aj do životov generácií, ktoré prídu po nás. Dovoľte, aby sme tento medzinárodný spomienkový deň osláv znovu zasvätili tomuto poslaniu.

* *** *