Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/316
25.január 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Jeden a pol milióna židovských detí zahynulo počas holokaustu"

Odkaz k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu,
27.január 2012

VIEDEŇ, 27.január (Informačná služba OSN) - Jeden a pol milióna židovských detí zahynulo počas holokaustu - stali sa obeťami prenasledovania nacistami a ich podporovateľmi.

Zavraždené boli desiatky tisícov ďalších detí. Napríklad ľudia s hendikepom... ako aj Rómovia a Sinti.

Všetci sa stali obeťami ideológie plnej nenávisti, ktorá im dala nálepku "podradný".

Tohtoročný Medzinárodný deň je venovaný deťom - dievčatám a chlapcom - ktoré boli vystavené tejto neskutočnej hrôze.

Mnohé počas vojny osireli alebo boli odtrhnuté od svojich rodín.

Mnohé zomreli od hladu, na chorobu alebo v rukách svojich tyranov.

Nikdy už nezistíme, ako tieto deti mohli prispieť k chodu tohto sveta.

A medzi tými, čo prežili, sa nájdu mnohí, ktorí boli príliš otrasení na to, aby svoje príbehy vyrozprávali.

Dnes sa snažíme, aby tieto udalosti vyšli na povrch.

A to je dôvod, prečo Spojené národy naďalej šíria univerzálne ponaučenia, ktoré z holokaustu vyplývajú.

Taktiež je to dôvod, prečo sa - každý deň a všade na svete - snažíme šíriť osvetu v oblasti práv detí a ich ambícií.

A z toho istého dôvodu nás neprestane inšpirovať žiarivý príklad veľkého humanitárneho pracovníka Raoula Wallenberga, ktorého sté narodenie si pripomenieme práve tento rok.

Dnes, kedy si pripomíname všetkých tých, ktorých sme stratili počas holokaustu, mladých či starých, apelujem na všetky národy, aby chránili tých najzraniteľnejších bez ohľadu na ich rasu, farbu, rod či náboženské presvedčenie.

Deti sú mimoriadne zraniteľné voči tomu najhoršiemu, čo možno od ľudstva očakávať.

My im musíme ukázať to najlepšie, čo im tento svet môže ponúknuť. Ďakujem.

* *** *