Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/323
7.marec 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Energia, talent a sila žien a dievčat sú najhodnotnejším nevyužitým prírodným zdrojom ľudského rodu"

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien,
8.marec 2012

VIEDEŇ, 8.marec (Informačná služba OSN) - Rodová rovnosť, posilňovanie postavenia žien a získavanie postavenia na celom svete. Dnes je na svete viac ženských hláv štátov či predsedníčok vlád ako kedykoľvek predtým, pričom najvyšší podiel žien pracuje v ministerských funkciách. Ešte oveľa väčší vplyv majú ženy v biznise. Viac dievčat chodí do školy, viac ich vyrastá zdravších a lepšie pripravených na to, aby uplatnili svoje schopnosti.

Aj napriek tomuto potenciálu, je ešte dlhá cesta k tomu, aby sme mohli povedať, že ženy a dievčatá požívajú svoje základné práva a slobody ako aj dôstojnosť, ktoré sú ich prirodzenými právami od narodenia a zaručia im prosperujúce podmienky na život. Najjasnejšie je to vidieť vo vidieckych oblastiach v globálnom meradle. Hoci ženy a dievčatá na vidieku - ktorým je venovaný tohtoročný Medzinárodný deň žien - tvoria jednu štvrtinu celosvetovej populácie, opakovane sa objavujú na spodných priečkach všetkých ekonomických, sociálnych a politických indikátorov, od príjmov a vzdelania cez oblasť zdravia až po účasť na rozhodovaní.

Ženy na vidieku, ktoré spolu predstavujú takmer pol miliardy drobných poľnohospodárok a pracovníčok bez vlastnej pôdy, sú významnou súčasťou pracovnej sily v poľnohospodárstve. Vykonávajú tu väčšinu neplatenej práce. Ženy na vidieku aj naďalej nemajú možnosť napĺňať svoj potenciál. Keby mali tieto ženy rovnaký prístup k výrobným zdrojom, poľnohospodársky výnos by stúpol o 4%, zlepšila by sa potravinová a výživová bezpečnosť, čo by zmiernilo hlad asi 150 miliónom hladujúcich. Keby mali ženy na vidieku príležitosť, mohli by taktiež pomôcť zastaviť nešťastné spomaľovanie rastu, ktoré postihuje približne 200 miliónov detí na celom svete.

Diskriminačné zákony a praktiky nepostihujú len ženy, ale celé komunity a národy. V krajinách, kde ženám chýba právo vlastniť pôdu alebo prístup k úveru, je výrazne oveľa viac podvyživených detí. Nie je logické, aby ženy farmárky prijímali len 5% nových informácií a znalostí v oblasti poľnohospodárstva. Investovanie do žien na vidieku je múdrou investíciou do rozvoja národa.

Kritická situácia žien a dievčat na vidieku na celom svete odzrkadľuje situáciu žien a dievčat v celej spoločnosti, najmä čo sa týka pretrvávania skleneného stropu, všadeprítomného násilia doma, v práci a počas ozbrojených konfliktov, ďalej uprednostňovania synov pri vzdelávaní či stoviek tisícov žien, ktoré kvôli nedostatku základnej pôrodníckej starostlivosti každoročne zomierajú pri tom, ako dávajú život ďalšej ľudskej bytosti. Dokonca aj v krajinách s najlepšími výsledkami stále pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov za rovnakú prácu a nedostatočné zastúpenie žien pri účasti na rozhodovaní v politike a biznise.

V tento Medzinárodný deň žien apelujem na vlády, občiansku spoločnosť a súkromný sektor, aby sa rozhodli pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien ako základného ľudského práva a sily v prospech všetkých. Energia, talent a sila žien a dievčat sú najhodnotnejším nevyužitým prírodným zdrojom ľudského rodu.

* *** *