Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/371
20.september 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Trvalo udržateľný mier pre trvalo udržateľnú budúcnosť"

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru,
21.september 2012

VIEDEŇ, 21.september (Informačná služba OSN) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru Spojené národy vyzývajú na úplné zastavenie ozbrojených konfliktov na celom svete.

Taktiež žiadame ľudí, aby v tento deň na poludnie miestneho času na pamiatku venovali minútu ticha a uctili si tak obete - tých, ktorí prišli o svoj život a tých, ktorí síce prežili, ale dnes sa musia vyrovnávať s traumou a bolesťou.

Témou tohtoročného medzinárodného dňa je "Trvalo udržateľný mier pre trvalo udržateľnú budúcnosť".

Ozbrojené konflikty útočia na samotné piliere trvalo udržateľného rozvoja.

Prírodné zdroje musia byť využívané v prospech spoločnosti, nie na financovanie vojen.

Deti by mali byť v škole, nie verbované do armád.

Národné rozpočty by sa mali zamerať na budovanie ľudskej kapacity, nie smrteľných zbraní.

V tento Medzinárodný deň mieru vyzývam bojujúce strany na celom svete, aby pre svoje konflikty našli mierové riešenie.

Spolupracujme na bezpečnej, spravodlivej a prosperujúcej budúcnosti pre všetkých.

* *** *