Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/390
23.november 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia na ženách

25.november 2012

VIEDEŇ, 25.november (Informačná služba OSN) - Milióny žien a dievčat na celom svete je napádaných, bitých, znásilňovaných, mrzačených či dokonca zavraždených, čo predstavuje desivé porušovanie ich ľudských práv. Až 70% žien zažíva fyzické alebo sexuálne násilie v určitom časovom úseku svojho života, či už v teréne konfliktu, doma, na ulici, v škole, pracovisku alebo vo svojej komunite. Zároveň sa to týka asi štvrtiny všetkých tehotných žien.

Až príliš často však ostávajú vinníci nepotrestaní. Kvôli kultúre beztrestnosti sa ženy a dievčatá boja hovoriť nahlas. Musíme bojovať proti pocitu strachu a hanby, ktoré trestajú obete, ktoré museli strpieť zločin a teraz ešte čelia stigme. Skompromitovaní by sa mali cítiť páchatelia, nie obete.

Moja kampaň Jednotne za ukončenie násilia na ženách (UNiTE to End Violence against Women) angažuje vlády, medzinárodné organizácie, mimovládne skupiny, médiá a bežných občanov. Minulý rok, keď sme sa v rámci kampane UNiTE pýtali mladých ľudí na celom svete, ako chcú napomôcť pokroku v tejto vážnej otázke, som bol veľmi povzbudený ich odpoveďami. Mnohí mladí vyzývali na zastavenie nedostatočnej informovanosti. Hovorili, že by sme nemali tolerovať negatívne postoje. Žiadali, aby sme viac podporili ľudské práva a spojili sa v prospech obetí. Jeden mladý muž povedal, že muži by mohli bojovať proti násiliu na ženách jednoducho tým, že "vyrastú ako zodpovední a rešpektujúci otcovia a manželia".

Spojené národy pracujú na všetkých týchto frontoch. Zvyšujeme povedomie verejnosti prostredníctvom programov aktívnej pomoci pre verejnosť. Náš Trustový fond OSN na ukončenie násilia na ženách práve tento mesiac oznámil svoj zámer rozdeliť 8 miliónov USD na lokálne iniciatívy v 18 krajinách. Členovia mojej čoraz širšej Siete mužských lídrov riešia otázku násilia cez zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike, podporu lepších práv a branie vlád na zodpovednosť.

Keď staviame na týchto snahách, musíme principiálne spochybniť kultúru diskriminácie, ktorá umožňuje násiliu ďalej pokračovať. V tento medzinárodný deň preto vyzývam všetky vlády, aby dodržali svoje sľuby o zastavení všetkých foriem násilia na ženách a dievčatách na celom svete a vyzývam všetkých ľudí, aby sa pripojili a podporili tento dôležitý cieľ.

* *** *