Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/518
7.apríl 2014

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k 20.výročiu genocídy v Rwande

7.apríl 2014

VIEDEŇ, 7.apríl (Informačná služba OSN) - Tento rok si pripomíname 20 rokov od genocídy v Rwande. Ľudia na celom svete sa zhromažďujú "Spomínať, zjednotiť sa, obnoviť".  

Navždy si budeme pamätať viac ako 800 000 brutálne zavraždených nevinných ľudí a súčasne vzdávame hold statočnosti a nezlomnosti tých, ktorí prežili.

Čerpáme inšpiráciu zo schopnosti rwandských ľudí zjednotiť sa a ukázať, že zmierenie je možné aj po tragédii monumentálnych rozmerov.

Vážime si ich odhodlanie obnoviť svoju krajinu a vydláždiť cestu bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti.   

Je mi cťou, že som bol pozvaný, aby som sa zúčastnil na spomienkach a budem v Rwande, aby som si spolu s ostatnými obyvateľmi krajiny pripomenul tento pochmúrny okamih.   

Povzbudím obyvateľov a rwandskú vládu, aby naďalej šírili atmosféru prístupnosti pre všetkých, ktorá je potrebná na hojenie rán, zmierenie a na prehĺbenie rešpektu voči ľudským právam.

To krajinu s istotou nasmeruje k mierovej budúcnosti a prosperite širšieho regiónu Veľkých jazier, ktorý sa ešte stále vyrovnáva s dôsledkami genocídy.  

Všetci spolu spomínajme, zjednocujme sa a obnovujme pre ľudí z Rwandy a pre to, čo urobíme, aby sme zabránili genocídam na celom svete.

* *** *