Tlačové správy

Dokument nie je oficiálny, slúži len pre informáciu.

UNIS/SGSM/633
27.máj 2015

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k medzinárodnému dňu príslušníkov mierových síl

29. máj 2015

VIEDEŇ, 29.máj (Informačná služba OSN) - Tohtoročný Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN si pripomíname zároveň so 70.výročím OSN, čím si môžeme uctiť neoceniteľný prínos modrých prílb v spojení s históriou Organizácie, na ktorú sme hrdí. Mierové sily OSN vdýchli život cieľu obsiahnutom v Charte OSN: "zjednotiť svoje sily pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti". Za dlhé roky vytrvalej práce poznačenej obeťami, sa kultové modré prilby stali symbolom nádeje pre milióny ľudí žijúcich v krajinách spustošenými vojnami.

Mierové sily OSN pracujú tak, aby sa bremeno rizík a príležitostí rozložilo medzi malé aj veľké, vyspelé aj rozvojové krajiny. Veľmi si cením prácu viac ako 107 000 uniformovaných mierových síl zo 122 krajín, ktoré svojimi príslušníkmi prispievajú do vojenských aj policajných jednotiek, slúžiacich v tejto chvíli v 16 misiách.

Za 70 rokov svojej existencie OSN zriadila 71 mierových operácií, v ktorých slúžilo viac ako 1 milión ľudí - ako mierové sily s úlohou pomáhať krajinám pri získavaní nezávislosti, podporovať historické voľby, chrániť civilistov, odzbrojovať státisíce bývalých bojovníkov, budovať právny štát, podporovať ľudské práva a vytvárať podmienky pre utečencov a podmienky na návrat domov pre vysídlených ľudí. Na tieto výsledky by sme mali byť všetci hrdí.

Dnes sa mierové sily OSN prispôsobujú novej globálnej realite, ako napríklad asymetrickým hrozbám v niektorých najkritickejších častiach sveta. Zmodernizovali sme naše operácie, zaviedli nové technológie, rozšírili našu základňu prispievateľov a posilnili partnerstvá s regionálnymi organizáciami.

Požiadavky na nás sú však vyššie ako naše zdroje dokážu pokryť. Potrebujeme lepšie financovanie, viac školení a vybavenia. Naši vojaci a policajné jednotky musia vykonávať oveľa zložitejšie mandáty ako kedykoľvek predtým, pričom sa od nich zároveň očakáva, že budú vykonané na vysokej profesionálnej úrovni. Potrebujeme, aby vyspelé krajiny pokračovali vo svojej vplyvnej historickej úlohe prispievateľa vojakov. Potrebujeme silnejšiu politickú podporu od členských štátov, ktorí sú zodpovední za schvaľovanie, financovanie a prispievanie policajnými a vojenskými jednotkami do misií.

Vymenoval som Nezávislý panel na vysokej úrovni, aby vyhodnotil súčasný stav mierových operácií OSN - mierových aj špeciálnych policajných spolu s novými potrebami do budúcnosti. Od roku 2000 to bude prvé väčšie vyhodnotenie a teším sa na odvážne a komplexné odporúčania.

Dnes si pripomíname pamiatku tých, ktorí položili svoj život za mier a vzdávame hold všetkým ženám a mužom, ktorí svojou službou v teréne pokračujú v ich odkaze. V službe pod modrou vlajkou doteraz prišlo o život viac ako 3300 príslušníkov mierových síl, z toho 126 minulý rok. Riziko naďalej rastie, keďže mierové sily sa stávajú terčom improvizovaných výbušných zariadení alebo prepracovaných teroristických útokov.

V čase, keď si pripomíname sedem desaťročí práce Spojených národov, prispejme všetci k tomu, aby sme zabezpečili efektívny chod mierových síl - vlajkovej lode OSN.

* *** *