Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/709
25.január 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

27.január 2016

VIEDEŇ, 27.január (Informačná služba OSN) - Počas druhej svetovej vojny bolo systematicky zadržaných a zlikvidovaných šesť miliónov Židov. Nacisti zavraždili aj Sintov a Rómov, politických väzňov, homosexuálov, ľudí so znevýhodnením, Svedkov Jehovových a sovietskych vojnových zajatcov.

Holokaust je obrovským zločinom. Nikto nemôže poprieť fakt, že sa tieto udalosti odohrali. Spomínaním na tieto obete a uctením si odvahy tých, čo prežili a tých, ktorí im pomáhali a oslobodili ich, si každoročne pripomíname naše pevné predsavzatie predchádzať takýmto ohavným činom a kategoricky odmietať nenávistnú mentalitu, ktorá ich umožňuje.    

Po holokauste a krutostiach, ktoré priniesla druhá svetová vojna, vznikla Organizácia Spojených národov a opätovne potvrdila vieru v dôstojnosť a hodnotu každého človeka ako aj podporu práva všetkých na život v rovnosti a bez diskriminácie.

Tieto princípy neprestávajú byť dôležité aj dnes. Ľudia na celom svete vrátane miliónov ľudí utekajúcich pred vojnou, prenasledovaním a chudobou, naďalej trpia diskrimináciou a útokmi. Máme povinnosť pamätať si minulosť a pomáhať tým, ktorí nás teraz potrebujú.   

Už viac ako desať rokov Holokaust a Osvetový program OSN šíria medzi mladými ľuďmi osvetu o holokauste. Mnohí partneri, vrátane tých, čo holokaust prežili, k tejto dôležitej práci prispievajú.   

Pamäť holokaustu veľmi jasne poukazuje na to, čo sa môže stať, ak prestaneme hľadieť na našu spoločnú ľudskosť. V tento Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu vyzývam každého, aby odsúdil politické a náboženské ideológie, ktoré stavajú ľudí proti ľuďom. Hovorme otvorene o antisemitizme a útokoch proti náboženským, etnickým a iným skupinám. Vytvorme svet, v ktorom je dôstojnosť rešpektovaná, rôznorodosť vítaná a mier trvalý.  

* *** *