Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/850
18.december 2017

Generálny tajomník OSN António Guterres:

Odkaz k Medzinárodnému dňu migrantov

18.december 2017

VIEDEŇ, 18.december (Informačná služba OSN) - V Medzinárodný deň migrantov oceňujeme prínos migrantov a migrantiek a pripomíname si výdrž 258 miliónov migrujúcich na celom svete. 

Existuje množstvo dôkazov, že migranti sú všade na svete pre svoju hostiteľskú krajinu ekonomickým, sociálnym aj kultúrnym prínosom. Nepriateľstvo voči migrantom však nanešťastie rastie na celom svete. Solidaritu voči migrantom potrebujeme naliehavejšie ako kedykoľvek predtým.  

Migrácia vždy existovala. Ľudia od nepamäti cestovali za novými príležitosťami a lepším životom. Klimatické zmeny, demografia, nestabilita, rastúca nerovnosť a túžba po lepšom živote a pracovných príležitostiach sú dôvody, kvôli ktorým migrácia nevymizne.  

Potrebujeme efektívnu medzinárodnú spoluprácu v oblasti riadenia migrácie, aby sme zabezpečili, že jej prínos sa rozdelí čo najširšie, a že ich ľudské práva sa riadne dodržiavajú - tak, ako sa o tom hovorí v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.  

Minulý rok sa svetoví lídri zaviazali prijať v roku 2018 Globálny pakt pre bezpečnú, organizovanú a pravidelnú migráciu. Zaviažme sa, že zabezpečíme, aby migrácia prinášala výhody všetkým.   

* *** *