Tlačové správy

Len pre informáciu - nepredstavuje oficiálny dokument.

UNIS/SGSM/878
10.august 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mládeže

12.august 2018

Nádej celého sveta leží na mladých ľuďoch.

Mier, dynamika ekonomiky, sociálna spravodlivosť, tolerancia - to všetko a ešte viac, dnes aj zajtra závisí od toho, ako budeme čerpať zo sily mladých ľudí.

Viac ako 400 milliónov mladých žien a mužov ešte stale žije uprostred ozbrojeného konfliktu alebo organizovaného násilia.

Milióny ich čelia deprivácii, obťažovaniu, zastrašovaniu alebo inému zasahovaniu do svojich práv.

Obzvlášť zraniteľné sú mladé ženy a dievčatá.

Mladí ľudia na celom svete potrebujú bezpečný priestor -- verejný, občiansky, fyzický a digitálny, kde môžu slobodne vyjadrovať názory a ísť za svojimi snami.

Musíme investovať tak, aby mladí ľudia mali prístup k vzdelaniu, školeniam či riadnej práci a plne využili svoj potenciál.  

OSN je plne odhodlaná vypočuť hlas mladých ľudí a otvoriť cesty k zmysluplnej účasti na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Tento rok v septembri zverejníme novú stratégiu, ktorá posilní našu spolupráci s mladými ľuďmi a pre nich.

Tým, že robíme svet bezpečný pre mladých ľudí, zlepšujeme svet pre všetkých.  

Želám Vám všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu mládeže!

* *** *