Tlačové správy

Tento dokument nie je oficiálny, slúži len pre informáciu. 

UNIS/SGSM/929
30.apríl 2019

Vyhlásenie generálneho tajomníka OSN

O neznášanlivosti a násilí z nenávisti

New York, 29.apríl 2019

Na celom svete sme svedkami znepokojujúceho nárastu neznášanlivosti a násilia z nenávisti, ktoré mieria na veriacich rôznych náboženstiev. Len nedávno sa cieľom útokov stali aj synagóga v Spojených štátoch amerických a kostol v Burkina Faso.

Scenár týchto incidentov sa neustále opakuje: moslimovia zastrelení v mešitách a ich náboženské miesto spustošené; židia zavraždení v synagógach a ich náhrobné kamene zneuctené svastikami; kresťania zabití počas bohoslužby a ich kostoly vypálené.  

Miesta konania bohoslužieb sa namiesto prístavov pokoja a bezpečia, ktorými by mali byť, stali terčmi útokov.

Za vraždami stojí odsúdeniahodná argumentácia: xenofóbia, ktorá sa zameriava nielen na náboženské skupiny, ale aj na migrantov, menšiny a utečencov; vyhlásenia o nadradenosti bielej rasy; obroda neonacistickej ideológie; nevraživosť namierená voči komukoľvek, kto je považovaný za "iného".  

Niektoré internetové webstránky sa stali liahňou nenávisti, kde sa zoskupujú rovnako zmýšľajúci fanatickí stúpenci. Iné platformy sa zas venujú rozdúchavaniu nenávisti a jej ďalšiemu virálnemu šíreniu.     

Jeden zločin živí ďalší a morálne neakceptovateľný prístup sa presúva z okrajového do hlavného prúdu. Som vážne znepokojený, že v boji proti nenávisti a extrémizmu sa práve blížime ku kľúčovému bodu obratu.

To je aj jeden z dôvodov, prečo som urgentne spustil dve iniciatívy: návrh akčného plánu na plnú mobilizáciu systému OSN, ktorý vygeneruje odpoveď voči nenávistnej rétorike, pod vedením môjho osobitného predstaviteľa pre prevenciu genocídy, a hľadanie odpovede ako OSN môže prispieť k zaisteniu bezpečia náboženských svätýň, pod vedením vysokého predstaviteľa Aliancie civilizácií.  

Svet musí zintenzívniť svoje snahy, aby odstránil antisemitizmus, nenávisť voči moslimom, prenasledovanie kresťanov ako aj ďalšie formy rasizmu - xenofóbia, diskriminácia a podnecovanie. 

Nenávisť je hrozbou pre každého, z čoho nám všetkým vyplýva povinnosť konať. Politickí a náboženskí vodcovia majú osobitnú zodpovednosť propagovať mierové spolunažívanie. Pri našej spoločnej práci, kedy budeme podporovať hodnoty, ktoré nás ako ľudskú rodinu spájajú, budem rátať so silnou podporou vlád, občianskeho sektora a ďalších partnerov.  

* *** *