Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/929
2019. április 30.

Az ENSZ-főtitkár nyilatkozata

az intoleranciáról és a gyűlölet alapú erőszakról

New York, 2019. április 29.

Világszerte láthatjuk az intolerancia és a gyűlölet alapú erőszak nyugtalanító és hirtelen növekedését, amely különböző vallások hívőit veszi célba. Csak az elmúlt pár napban megtámadtak egy zsinagógát az Egyesült Államokban és egy templomot Burkina Fasoban.

Túlontúl megszokottá váltak az olyan esetek, mint amikor mecsetekben lőnek le muszlimokat és megrongálják vallási helyeiket vagy zsidókat ölnek meg zsinagógákban és sírjaikat horogkereszttel csúfítják el vagy keresztényeket ölnek meg ima közben és templomaikat felgyújtják.

Célpontokká váltak az imahelyek, ahelyett hogy biztonságos menedékként működhetnének.

A gyilkosságokon felül utálatos a retorika: idegengyűlölet, amely nem csak a vallási csoportok, hanem a migránsok, a kisebbségek és a menekültek ellen irányul; a fehér felsőbbrendűség bizonygatása; a neonáci ideológia feléledése; gyűlölet mindenki iránt, aki "más".

Az Internet néhány része a gyűlölet melegágyává válik, ahol a hasonló gondolkodású elvakult emberek online egymásra találnak, és fórumként szolgál a gyűlöletkeltéshez és a gyűlölet terjesztéséhez.

Mivel a bűncselekmény a bűncselekményből táplálkozik és az aljas nézetek egyre inkább elfogadottá válnak, mélységes aggodalommal tölt el az, hogy közeledünk egy döntő pillanat felé a gyűlölet és a szélsőségesség elleni harcban.

Ezért két sürgős kezdeményezést indítottam el. Az egyik a népirtás megelőzéséért felelős különleges képviselőm által vezetett akcióterv elkészítése azzal a céllal, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének egésze fel tudjon lépni a gyűlöletbeszéd ellen. A másik kezdeményezést a Civilizációk Szövetségéért felelős magas szintű képviselőm vezeti, hogy kidolgozásra kerüljön, miként tud az Egyesült Nemzetek Szervezete hozzájárulni a vallási szent helyek biztonságának előmozdításához.

A világnak fel kell lépnie azért, hogy megszűnjön az antiszemitizmus, a muszlim ellenes gyűlölet, a keresztények üldözése, valamint a rasszizmus, az idegengyűlölet, a diszkrimináció és a gyűlöletkeltés összes formája.

A gyűlölet mindenki számára veszélyt jelent és ezért mindenkinek feladata fellépni ellene. A politikai és vallási vezetők kiemelten felelősek a békés együttélés előmozdításáért. Számítok a kormányok, a civil társadalom és a többi partnerünk erős támogatására, hogy közös munkával megőrizzük azokat az értékeket, amelyek egy emberi családként kötnek össze bennünket.

* *** *