Tlačové správy

Len pre informáciu, neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/935
24.máj 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

29.máj 2019

Dnes si pripomíname viac ako milión mužov a žien, ktorí od spustenia prvej misie v roku 1948 slúžili ako mierové sily OSN.  

Uctievame si pamiatku viac ako 3800 mierových síl, ktorí zaplatili tú najvyššiu cenu.

Vyslovujeme obrovskú vďaku 100 000 civilným a policajným jednotkám a mierovým silám, ktoré sú momentálne rozmiestnené po celom svete, a rovnako aj krajinám, ktoré týmto statočným a odhodlaným mužom aj ženám umožnili slúžiť.

Tento rok si v OSN pripomíname 20 rokov odvtedy, čo Bezpečnostná rada udelila mierovým silám prvý mandát, na ochranu civilistov.  

Mierové sily každodenne ochraňujú mužov, ženy a deti pred násilím, a často s vysokým osobným rizikom. 

Rovnako pri príležitosti Medzinárodného dňa bude prvýkrát udelená Medaila kapitána Mbaye Diagne za výnimočnú odvahu.

Hold bude vzdaný Private Chancy CHITETE z Malavi, ktorý slúžil v Konžskej demokratickej republike a zomrel pri záchrane života svojho kolegu z mierových síl.    

Mierové sily OSN sú kľúčovou investíciou do celosvetového mieru a bezpečnosti.

Vyžadujú si však silné odhodlanie a záväzok na medzinárodnej úrovni.

To je aj dôvod, prečo sme rozbehli iniciatívu "Akcia za budovanie mieru", ktorej cieľom je naše misie premeniť na silnejšie a bezpečnejšie, tak, aby vyhovovali požiadavkám 21.storočia.

Budovanie mieru je pre milióny ľudí nachádzajúcich sa v konfliktných oblastiach nevyhnutná potreba a nádej zároveň. Vybudujme spolu mierové sily, ktoré budú účinne chrániť ľudí a šíriť mier.  

Ďakujem.

* *** *