Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/941
4.jún 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu životného prostredia

5.jún 2019

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa životného prostredia je znečistenie ovzdušia. Ľudia na celom svete, vo veľkých metropolách aj malých obciach, dýchajú špinavý vzduch. Približne deväť ľudí z desiatich je v celosvetovom meradle vystavených látkam znečisťujúcim vzduch, ktorých koncentrácia presahuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento fakt znižuje predpokladanú dĺžku života a poškodzuje ekonomiky na celej planéte.

Ak chceme zlepšiť kvalitu ovzdušia, potrebujeme poznať nášho nepriateľa. Čiastočky, ktoré prenikajú cez náš imunitný systém zakaždým, keď sa nadýchneme, spôsobujú úmrtia a choroby. Pochádzajú z rôznych zdrojov ako napríklad zo spaľovania fosílnych palív v doprave a na získavanie energie, z chemikálií a banského priemyslu, otvoreného spaľovania odpadu, pálenia lesov a polí, varenia v domácnosti na ohni, používania vykurovacích palív, ktoré sú vážnym problémom v rozvojových krajinách.  

Znečistený vzduch ročne zabije 7 miliónov ľudí a spôsobuje dlhodobé zdravotné problémy ako astmu a zároveň znižuje kognitívny vývoj detí. Podľa údajov Svetovej banky nás znečistenie ovzdušia ročne stojí 5 biliónov USD.   

Mnohé znečisťujúce látky taktiež spôsobujú globálne otepľovanie, ako napríklad sadze, prezývané aj čierny uhlík, ktorý pochádza z dieselových motorov, spaľovania odpadu a varenia v domácnosti na ohni. Vdychovať ho je mimoriadne škodlivé. Zníženie emisií takýchto znečisťujúcich častíc nielenže zlepší verejné zdravie, ale aj zmierni globálne otepľovanie o pol stupňa Celzia počas nasledujúcich desaťročí.

Odstránenie znečistenia vzduchu preto predstavuje dvojnásobnú príležitosť - existuje množstvo úspešných iniciatív, ktoré nielenže čistia vzduch, ale aj redukujú skleníkové emisie, ako napríklad odstavovanie uhoľných elektrární a podporovanie menej znečisťujúceho priemyslu, dopravy a palív používaných v domácnosti. Investície do obnoviteľných zdrojov energie každoročne presahujú vstupy do fosílnych palív a tento nárast čistej energie pomáha v globálnom meradle. Celosvetovo narastá aj čistejšia doprava.   

Nádej spočíva v aktivitách, ktoré zlepšujú ovzdušie a bojujú proti klimatickým zmenám. Vyzývam všetkých, ktorí sa zúčastnia na septembrovom summite Klimatická akcia, aby sa inšpirovali práve takýmito príkladmi. Neexistuje dôvod, prečo by medzinárodné spoločenstvo nemohlo konať. Precedens existuje už v Montrealskom protokole. V tom čase vedecká komunita identifikovala závažnú hrozbu pre verejnosť a zdravie celej planéty a vlády a biznis sektor sa spojili, aby úspešne ochránili ozónovú vrstvu.

Dnes čelíme podobne urgentnej kríze. Nastal čas, aby sme konali rozhodne. Môj odkaz pre vlády je jasný: zdaňovať znečisťovanie; zastaviť dotácie pre fosílne palivá a stopnúť  výstavbu nových uhoľných elektrární. Potrebujeme zelenú, nie popolavú ekonomiku.   

Pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa životného prostredia vyzývam každého konať tak, aby sa nám každému dýchalo ľahšie. Či už to bude tlak na politickú garnitúru, biznis sektor alebo budeme meniť naše návyky, všetci môžeme znížiť znečistenie a zvrátiť klimatické zmeny.   

 * *** *