Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1022
5.jún 2020

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu životného prostredia

5.jún 2020

Príroda k nám vysiela jasný odkaz.

Poškodzujeme svet prírody - na náš úkor.

Zhoršovanie prostredia a biodiverzity sa zrýchľuje.

Narušenie klímy sa zhoršuje.

Požiare, povodne, suchá a superbúrky sú čoraz častejšie a ničivejšie.

Oceány sa prehrievajú a prekysľujú, čo ničí koralové systémy.

Nový koronavírus, ktorý teraz zúri, podkopáva zdravie a živobytie.  

Ak nám má záležať na ľudstve, MUSÍ nám záležať aj na prírode.

Potrebujeme, aby celá globálna komunita zmenila kurz.

Mali by sme prehodnotiť, čo kupujeme a používame.

Prispôsobiť udržateľné sídla, pestovanie, chov a obchodné modely.

Chrániť zostávajúce divo žijúce zvieratá a živočíchy.

Rozhodnúť sa pre zelenú a odolnú budúcnosť.

A počas toho, ako budeme pracovať na obnove ešte lepšieho sveta, dajme prírodu tam, kam patrí: do centra pozornosti nášho rozhodovania.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia je práve teraz čas na prírodu.

* *** *