Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1126
21.apríl 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu Zeme

22.apríl 2021

Dnes si pripomíname Deň Zeme a naša planéta sa nachádza v bode zlomu.

Ľudstvo naďalej zneužíva svet prírody.

Neuvážene drancujeme zdroje Zeme, vyčerpávame život v divočine a so vzduchom, pôdou a morami zaobchádzame ako so smetiskom.

Kľúčové ekosystémy a potravinové reťazce sa blížia ku kolapsu.

To je samovražda.

Musíme ukončiť našu vojnu s prírodou a obnoviť ju späť.

To znamená odvážne klimatické opatrenia: obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia a adaptáciu na prichádzajúce zmeny.

Znamená to aj dôraznejšie kroky na ochranu biodiverzity.

Ďalej zníženie znečistenia prostredníctvom budovania obehového hospodárstva, ktoré znižuje množstvo odpadu.

Tieto kroky ochránia jediný domov, ktorý máme, a vytvoria milióny nových pracovných miest.

Obnova po pandémii COVID-19 je šancou na nasmerovanie sveta na čistejšiu, zelenšiu a udržateľnejšiu cestu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sa všetci zaviažme, že budeme tvrdo pracovať na obnove našej planéty a uzavretí mieru s prírodou.  

* *** *