Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1145
18.jún 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu utečencov
„Spoločne liečime, učíme sa a excelujeme“

20.jún 2021

Vojna, násilie a prenasledovanie prinútili viac ako 80 miliónov ľudí na celom svete opustiť svoje domovy, nechať všetko tak a zachrániť aspoň seba a rodinu. 

Utečenci sú nútení začať odznova.

Pandémia mnohým ľuďom zničila živobytie, viedla k stigmatizácii a hanobeniu a neprimerane ich vystavila vírusu.

Prínos utečencov pre hostiteľskú spoločnosť sa zároveň opäť raz ukázal ako neoceniteľný, zásadný a oni sami sa postavili do prvej línie.     

Je našou povinnosťou pomôcť utečencom znova vybudovať ich život.

COVID-19 nám ukázal, že uspejeme, len ak držíme spolu.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vyzývam komunity a vlády, aby utečencov zahrnuli – do zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a športu.

Liečime spolu, keď všetci dostaneme starostlivosť, ktorú potrebujeme.

Učíme sa spolu, keď máme všetci príležitosť na vzdelávanie.

Excelujeme spolu, keď hráme ako tím a navzájom sa rešpektujeme.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov chcem vyzdvihnúť krajiny, ktoré utečencov privítali. Potrebujeme však viac podpory – od členských krajín, súkromného sektora, komunít aj jednotlivcov – ak sa chceme spoločne posunúť k inkluzívnejšej budúcnosti bez diskriminácie.  

Utečenci, ktorých som stretol, mi ukázali, čo to znamená znovu si vybudovať život a zároveň nájsť v sebe silu obohatiť životy druhých.

Ako Vysoký komisár pre utečencov som 10 rokov čerpal inšpiráciu z ich odvahy, húževnatosti a  odhodlanosti.

Chcem vyjariť vďaku utečencom a presídleným osobám na celom svete a zopakovať môj osobný obdiv za to, čo nás naučili o sile nádeje a liečenia.

Vo Svetový deň utečencov a každý deň - spoločne stojme pri utečencoch.

* *** *