Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument

UNIS/SGSM/1181
22.október 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2021

Pred sedemdesiatimi šiestimi rokmi vznikla Organizácia Spojených národov ako prostriedok nádeje pre svet, ktorý sa práve vymanil z tieňa katastrofického konfliktu.

Ženy a muži OSN dnes nesú túto nádej ďalej po celom svete.

COVID-19, konflikty, hlad, chudoba a klimatický núdzový stav nám pripomínajú, že náš svet má stále ešte ďaleko od dokonalosti.

Zároveň však jasne ukazujú, že jedinou cestou vpred je solidarita.

Musíme sa spojiť, aby sme zvládli veľké výzvy a pokročili v plnení Cieľov udržateľného rozvoja.  

Tým, že zabezpečíme, aby mal každý a všade na celom svete čo najskôr prístup k vakcínam proti COVID-19.

Tým, že zabezpečíme a budeme rešpektovať práva a dôstojnosť všetkých ľudí - najmä tých najchudobnejších a najviac znevýhodnených, dievčat a žien, detí a mladých ľudí.

Snahou o ukončenie konfliktov, ktoré poznačujú náš svet. 

Prijatím odvážnych klimatických záväzkov na záchranu našej planéty - a ich plnením.

A zároveň budovaním globálnej správy, ktorá bude inkluzívnejšia, prepojenejšia a účinnejšia, ako to podrobne uvádzam v mojej nedávnej správe Naša spoločná agenda

Hodnoty, ktoré sú už 76 rokov základom Charty OSN - mier, rozvoj, ľudské práva a príležitosti pre všetkých – sú aj dnes stále aktuálne.

Pri príležitosti Dňa OSN sa spojme pre tieto ideály a naplňme celý prísľub, potenciál a nádej OSN.   

* *** *