Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1187
25.november 2021

Generálny tajomník OSN

Videoprejav k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách

25.november 2021

Násilie páchané na ženách a dievčatách je v súčasnosti najrozšírenejším a najnaliehavejším problémom v oblasti ľudských práv vo svete.

Je to ohavný zločin a zároveň naliehavá situácia v oblasti verejného zdravia, ktorá má ďalekosiahle následky pre milióny žien a dievčat na celom svete.

Najnovšie údaje organizácie OSN Ženy potvrdzujú, že počas pandémie COVID-19 sa miera násilia páchaného na ženách a dievčatách zvýšila.

V 13 krajinách takmer polovica žien uviedla, že ony alebo žena, ktorú poznajú, začali počas pandémie zažívať rodovo podmienené násilie.

Takmer štvrtina žien uviedla, že konflikty v domácnosti sa stali častejšími. Podobný podiel žien uviedol, že sa doma začali cítiť menej bezpečne.

Násilie v ktorejkoľvek časti spoločnosti sa týka nás všetkých, či už spôsobuje jazvy na ďalšej generácii alebo oslabuje sociálnu štruktúru.

Medzi násilím páchaným na ženách, občianskym útlakom a násilnými konfliktmi existuje priama súvislosť. Od znásilnenia a sexuálneho otroctva, ktoré sa využívajú ako vojnové nástroje, až po niť neznášanlivosti voči ženám, ktorá sa tiahne násilným extrémizmom.

Násiliu na ženách sa však môžeme vyhnúť. Správne politiky a programy prinášajú výsledky.

To znamená komplexné a dlhodobé stratégie, ktoré riešia podstatu príčin násilia, chránia práva žien a dievčat a podporujú silné a autonómne hnutia za práva žien.

To je model, ktorý OSN vytvorila prostredníctvom iniciatívy Spotlight v spolupráci s Európskou úniou.

V minulom roku sme v partnerských krajinách zaznamenali 22-percentný nárast trestného stíhania páchateľov. Bolo prijatých alebo posilnených 84 zákonov a politík. A viac ako 650 000 žien a dievčat malo prístup k službám zameraným na rodovo podmienené násilie, a to aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou.

Zmena je možná.

Teraz je čas zdvojnásobiť naše úsilie, aby sme spoločne do roku 2030 odstránili násilie páchané na ženách a dievčatách.

* *** *