Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1196
17.december 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu migrantov

18.december 2021

V tento Medzinárodný deň migrantov oceňujeme prínos migrantov a migrantiek na celom svete, ktorí čelia mnohým problémom vrátane pandémie COVID-19.

Sú konfrontovaní s rozsiahlou stigmatizáciou, nerovnosťami, xenofóbiou a rasizmom. Ženy a dievčatá migrantky čelia zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia a majú menej možností vyhľadať podporu. V dôsledku uzavretých hraníc mnohí migranti a migrantky uviazli bez príjmu alebo strechy nad hlavou, nemajú možnosť vrátiť sa domov, sú odlúčení od svojich rodín, s neistou budúcnosťou.

Aj napriek tomu sú počas pandémie obohatením pre každú spoločnosť na celom svete. Často sa nachádzajú v prvej línii reakcie na pandémiu ako vedci, zdravotnícki pracovníci alebo súčasť kritickej infraštruktúry.

Na budúcoročnom medzinárodnom fóre o migrácii sa bude vyhodnocovať pokrok dosiahnutý pri implementácii Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Je to príležitosť pokročiť v úsilí zabezpečiť plné začlenenie migrantov a migrantiek pri budovaní odolnejších, spravodlivejších a udržateľnejších spoločností. Vítam kampaň otvorenú prijímaniu záväzkov, ktorú spustila Migračná sieť OSN s cieľom posilniť pakt a povzbudiť členské štáty a ďalšie subjekty, aby sa do kampane zapojili.

Solidarita s migrantmi a migrantkami nebola nikdy naliehavejšia.

Potrebujeme účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu a viac súcitu v prístupe k migrácii. To znamená vniesť viac ľudskosti do spravovania hraníc, plne dodržiavať ľudské práva a humanitárne potreby všetkých a zabezpečiť, aby boli migranti a migrantky zahrnutí do národných plánov očkovania proti COVID-u 19. Zároveň to znamená uznať hodnotu ciest pre regulárny vstup z hľadiska migrantov aj hostiteľských krajín a taktiež aj riešiť základné príčiny migrácie vrátane hlbokých nerovností a bojovať proti pašovaniu ľudí a obchodovaniu s ľuďmi.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov opätovne potvrďme svoj záväzok voči bezpečnej a dôstojnej migrácii.

* *** *