Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/INF/580
10. jún 2022

2022: Rok zastavenia úpadku stavu oceánov

Peter Thomson

Každý náš nádych nás spája s oceánom. Oceán nám dáva kyslík, poskytuje potravu a živobytie. Stabilizuje našu klímu, pretože absorbuje väčšinu tepla zachyteného v zemskom systéme. Miliardy ľudí, zvierat a rastlín sú závislé od dobrého stavu oceánov. Ten je však v súčasnosti veľmi zlý.

Stúpajúce emisie uhlíka okysľujú oceány, čo oslabuje ich schopnosť udržiavať život pod vodou a na súši. Oceány sa dusia plastovým odpadom. Ak budeme takto pokračovať ďalej, viac ako polovica svetového podmorského systému sa môže do roku 2100 ocitnúť na pokraji vyhynutia. Riešenia na obnovenie zdravých oceánov existujú, budú si však vyžadovať aktívnu podporu celej spoločnosti, od svetových lídrov až po každého jedného z nás.

Zdravá planéta nemôže existovať bez zdravých oceánov a ich stav sa dokázateľne zhoršuje. V tejto súvislosti by som rád zdôraznil, že rok 2022 môže byť tým rokom, v ktorom sa nám podarí tento pokles zastaviť.

Na ilustráciu uvediem, že rok 2022 je Medzinárodným rokom remeselného rybolovu a akvakultúry, pričom akvakultúra aj remeselný rybolov sú ústredným motívom úsilia o udržateľnosť. Nemenej dôležité je aj to, že v minulom roku sa začali Dekáda vedy o oceánoch OSN pre udržateľný rozvoj a Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov, ktoré majú podporiť a urýchliť realizáciu Agendy OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030. Okrem toho na konferencii o klíme COP26 v Glasgowe bolo prijaté rozhodnutie, že do prebiehajúcej práce UNFCCC sa musia zapracovať aspekty týkajúce sa oceánov, čo dáva dôvod na optimizmus ako aj nádej, že dôjde k zásadnému pokroku pri riešení problémov ako otepľovanie a okysľovanie oceánov. To následne zlepší stav oceánov a zabezpečí ich jedinečnú schopnosť zachytávať uhlík.

Okrem týchto pozitívnych faktorov a všetkých ostatných pozitívnych akčných stretnutí o oceánoch, ktoré sa konajú tento rok, však existuje šesť medzinárodných stretnutí, ktoré spoločne môžu skutočne zastaviť úpadok. Jedno z týchto stretnutí sa už uskutočnilo - Zhromaždenie OSN pre životné prostredie (UNEA5), ktoré sa na začiatku marca v Nairobi konsenzuálne dohodlo na začatí rokovaní o záväznej celosvetovej zmluve o ukončení znečisťovania plastmi. V súčasnosti vyhadzujeme do oceánov jedenásť miliónov ton plastov ročne a predpokladá sa, že do roku 2030 sa toto množstvo zdvojnásobí a do roku 2050 strojnásobí. Tento trend nehorázneho znečisťovania však môžeme zastaviť prostredníctvom práve tejto navrhovanej zmluvy.

Po druhé, v polovici júna sa v Ženeve uskutoční Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie, na ktorej má WTO po dvoch desaťročiach rokovaní možnosť zakázať škodlivé dotácie na rybolov. Na takéto dotácie sa každoročne vynakladá 20 až 30 miliárd dolárov z verejných zdrojov, ktoré tešia najmä priemyselné rybárske flotily, pričom mnohí túto činnosť označujú za najškodlivejšiu pre oceánske ekosystémy. Urobte v Ženeve správnu vec a oceány naberú druhý dych.

Po tretie, tohtoročné obnovenie Medzivládnej konferencie o morskej biodiverzite za hranicami oblastí národnej jurisdikcie (BBNJ) predstavuje príležitosť uzavrieť pevnú a funkčnú zmluvu o spravovaní otvoreného mora, čím sa ochráni jedno z najdôležitejších globálnych statkov planéty. Ak členské štáty dosiahnu konsenzus, dohodu o BBNJ sa nám podarí dosiahnuť v roku 2022.

Po štvrté, konferencia Dohovoru o biologickej diverzite COP 15, ktorá sa bude konať koncom tohto roka v Kunmingu, sľubuje prijatie nového cieľa ochrániť 30 percent planéty do roku 2030. Takéto rozhodnutie na tohtoročnej konferencii COP15 by znamenalo obrovský prelom pre chránené morské oblasti, a tým pádom aj pre stav oceánov.

Po piate, 27. júna až 1. júla sa v Lisabone uskutoční Konferencia OSN o oceánoch, ktorú spoločne organizujú vlády Kene a Portugalska, a na ktorej bude predstavené široké spektrum inovatívnych, vedecky podložených riešení. Tieto riešenia sa budú realizovať v rámci dobre financovaných partnerstiev, ktoré predstavujú účinnú implementáciu Cieľa udržateľného rozvoja č. 14 zachovať a udržateľne využívať zdroje oceánov.

A napokon, na 27. konferencii strán UNFCCC v novembri v Šarm aš-Šajchu musíme všetci dosiahnuť ambície a politickú vôľu v oblasti adaptácie na zmenu klímy a financovania, ktoré sú potrebné na to, aby sa krivka zmenila smerom k bezpečnosti, spravodlivosti a udržateľnosti.

Ak chceme tento rok zastaviť zhoršovanie stavu oceánov, musíme urobiť správnu vec na všetkých týchto šiestich zasadnutiach, a hoci sa slovo "my" vzťahuje predovšetkým na členské štáty, odkazuje aj na každého z nás. Nesmieme premárniť jedinečné príležitosti, ktoré nám ponúka súbeh týchto plánovaných konferencií na rozhodné kroky v oblasti oceánov v roku 2022.

Zaviažme sa, že náš vzťah s prírodou sa opäť zmení na vzťah rešpektu a rovnováhy. Urobme to pre naše deti a vnúčatá, aby mohli žiť taký dobrý život, aký si pre nich prajeme.

* *** *

Veľvyslanec Peter Thomson, osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre oceány

Tento článok bol publikovaný v denníku SME, 10.06.2022.