Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1264
20.september 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2022

Mier je ušľachtilým a nevyhnutným cieľom a jedinou praktickou cestou k lepšiemu a spravodlivejšiemu svetu pre všetkých ľudí.

Aj napriek tomu zlyhávame v oblasti mieru až príliš často.

Téma tohtoročného Medzinárodného dňa mieru – „Skoncuj s rasizmom, buduj mier“ - nám pripomína mnoho spôsobov, akými rasizmus otravuje ľudské srdcia a mysle a narúša mier, o ktorý všetci usilujeme.

Rasizmus okráda ľudí o ich práva a dôstojnosť. Podnecuje nerovnosti a nedôveru. A rozdeľuje ľudí v čase, kedy by sme sa mali zjednotiť ako jedna ľudská rodina, aby sme napravili náš roztrieštený svet.

Namiesto vzájomných súbojov by sme sa mali venovať porazeniu našich skutočných nepriateľov ako sú rasizmus, chudoba, nerovnosť, konflikty, klimatická kríza a pandémia COVID-19. 

Mali by sme búrať štruktúry, ktoré udržiavajú rasizmus, a všade pozdvihnúť hnutia za ľudské práva.

A mali by sme prehlušiť zlomyseľné hlasy nenávistných prejavov jednotným a vytrvalým volaním po pravde, porozumení a vzájomnom rešpekte.

V tento významný deň, kedy si pripomíname 24 hodín nenásilia a prímeria, obnovujeme našu výzvu, aby všetci ľudia urobili viac než len zložili zbrane.

Vyzývame ich, aby opätovne potvrdili putá solidarity, ktoré nás ako ľudské bytosti spájajú, a aby sa pustili do budovania lepšieho a mierovejšieho sveta.

* *** *