Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1264
2022. szeptember 20.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a béke nemzetközi napján

2022. szeptember 21.

A béke egy nemes és elengedhetetlen törekvés, valamint az egyetlen járható út, amely elvezet bennünket egy mindenki számára jobb és igazságosabb világhoz.

Mégis túl sok helyen és területen kerülünk egyre távolabb a békére való törekvéstől.

A béke nemzetközi napjának idei – „Vessünk véget a rasszizmusnak, teremtsünk békét” című – témája emlékeztet bennünket arra a számtalan módra, ahogy a rasszizmus képes megmérgezni az emberek szívét és elméjét, valamint kikezdeni a békét, amelyre mindannyian törekszünk.

A rasszizmus megfosztja az embereket a jogaiktól és a méltóságuktól. Lángra lobbantja az egyenlőtlenségeket és a bizalmatlanságot. Elválasztja az embereket egymástól pont akkor, amikor arra lenne szükség, hogy közösen, egy emberi családként összefogva megjavítsuk széttöredezett világunkat.

Az egymás ellen vívott harc helyett azon kellene dolgoznunk, hogy legyőzzük valódi ellenségeinket, a rasszizmust, a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a konfliktusokat, a klímaválságot és a Covid–19-járványt. 

Le kell bontanunk a rasszizmust fenntartó struktúrákat és mindenhol segítenünk kell az emberi jogi mozgalmakat.

A gyűlöletbeszéd ördögi hangját pedig az igazságért, a megértésért és a kölcsönös tiszteletért való folyamatos és közös kiállással kell elfojtanunk.

Ezen a fontos napon, amikor 24 órán keresztül erőszakmentesség és tűzszünet honol, újra arra kérünk mindenkit, hogy tegyen még a fegyverek letételénél is többet.

Arra kérjük őket, hogy erősítsék meg az egymás iránt tanúsított szolidaritást, amely emberi lényként összeköt bennünket, és foglalkozzanak inkább egy jobb és békésebb világ építésével.

* *** *