Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1278
20.október 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2022

Organizácia Spojených národov je výsledkom nádeje.

Nádeje a odhodlania posunúť sa po druhej svetovej vojne od globálneho konfliktu ku globálnej spolupráci.

V súčasnosti čelí OSN bezprecedentným výzvam.

OSN však vznikla presne kvôli takýmto momentom.

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme všade na svete uplatňovať hodnoty a zásady Charty OSN.

Prostredníctvom príležitosti mieru a ukončenia konfliktov, ktoré ohrozujú životy, budúcnosť a globálny pokrok.

Prostredníctvom úsilia o ukončenie extrémnej chudoby, zníženie nerovností a záchranu Cieľov udržateľného rozvoja.

Cez ochranu našej planéty a zbavenie sa závislosti od fosílnych palív naštartujeme revolúciu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

A tým, že konečne vyrovnáme misku váh príležitostí a slobody pre ženy a dievčatá a zabezpečíme ľudské práva pre všetkých.

Pri príležitosti Dňa OSN obnovme nádej a presvedčenie o tom, čo je ľudstvo schopné dosiahnuť, ak bude pracovať jednotne a solidárne.

* *** *