Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1346
19.september 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2023


Pripomíname si Medzinárodný deň mieru, no obyvatelia našej planéty sú v kríze.

Konflikty vyhnali z domu rekordný počet ľudí.

Smrtiace požiare, ničivé záplavy a prudko stúpajúce teploty.

Chudoba, nerovnosti a nespravodlivosť.

Nedôvera, rozpory a predsudky.

Tohtoročné heslá nám pripomínajú, že mier nie je samozrejmosťou.

Mier je výsledkom konania.

Konania smerom k zrýchleniu pokroku v oblasti Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré nikoho nevynechá.

Konania smerom k ukončeniu vojny voči našej planéte a jej darom prírody.

A konania smerom k presadzovaniu a ochrane ľudských práv a dôstojnosti každého človeka - osobitne pri príležitosti 75.výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Konania, ktoré využíva diplomatické prostriedky, dialóg a spoluprácu na rozptýlenie napätia a ukončenie konfliktu.

A konania pre milióny ľudí, ktorí prežívajú hrôzy vojny.

Mier nie je len ušľachtilá vízia ľudstva.

Zaviažme sa, že budeme budovať, presadzovať a udržiavať mier pre všetkých.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV