Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1400
2.máj 2024

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu slobody tlače

3.máj 2024

Svet prechádza bezprecedentnou environmentálnou krízou, ktorá predstavuje existenčnú hrozbu pre túto generáciu aj tie budúce.

Ľudia sa o tom potrebujú dozvedieť a práve novinári a pracovníci médií zohrávajú kľúčovú úlohu pri ich informovaní a vzdelávaní.

Miestne, národné aj celosvetové médiá poukazujú na príbehy o klimatickej kríze, strate biodiverzity a environmentálnej nespravodlivosti.

Vďaka ich práci ľudia môžu pochopiť, v akej situácii sa nachádza naša planéta, zaktivizujú sa a získajú impulz, aby niečo zmenili.

Ľudia, ktorí pracujú v médiách, tiež dokumentujú zhoršovanie životného prostredia. Poskytujú dôkazy o environmentálnom vandalizme, ktoré pomáhajú vyvodiť zodpovednosť.

Neprekvapuje, že niektorí vplyvní ľudia, spoločnosti a inštitúcie sa nezastavia pred ničím, aby zabránili environmentálnej žurnalistike v práci.

Sloboda médií je ohrozená. Environmentálna žurnalistika sa stáva čoraz nebezpečnejším povolaním.

V posledných desaťročiach boli zabité desiatky novinárov, ktorí písali o nelegálnej ťažbe, ťažbe dreva, pytliactvu a ďalším environmentálnym problémom. 

Vo väčšine prípadov nebol vzatý na zodpovednosť.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uvádza, že za posledných pätnásť rokov došlo k približne 750 útokom na novinárov, novinárky a tlačové agentúry, ktoré informovali o otázkach životného prostredia. Počet takýchto útokov sa zvyšuje.

Právne kroky sa zneužívajú aj na cenzúru, umlčiavanie, zadržiavanie a prenasledovanie environmentálneho reportérstva, zatiaľ čo nová éra dezinformácií o klíme sa zameriava na oslabovanie preukázaných riešení vrátane obnoviteľných zdrojov energie.   

Ľudia, ktorí píšu o životnom prostredí však nie sú jediní, ktorí sú v ohrození.

Pracovníci médií na celom svete riskujú svoje životy, aby nám priniesli správy o všetkom od vojny až po demokraciu.

Som šokovaný a zdesený vysokým počtom novinárov zabitých počas izraelských vojenských operácií v Gaze.

Organizácia Spojených národov uznáva neoceniteľnú prácu všetkých, ktorí pracujú v médiách pri zabezpečovaní informovanosti a angažovanosti verejnosti.

Bez faktov nemôžeme bojovať proti nesprávnym a účelovo falošným informáciám. Bez zodpovednosti sa nám nepodarí zaviesť silné politiky.

Bez slobody tlače nebudeme mať žiadnu slobodu.

Slobodná tlač nie je voľbou, ale nevyhnutnosťou.

Náš Svetový deň slobody tlače je veľmi dôležitý. Preto vyzývam vlády, súkromný sektor a občiansku spoločnosť, aby sa k nám pripojili a potvrdili náš záväzok chrániť slobodu tlače a práva novinárov a pracovníkov médií na celom svete.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV