Budúcnosť je naša zodpovednosť

75 rokov ľudských práv

Čo znamenajú pre Teba a Tvoju/ našu budúcnosť?

 Súťaž študentských krátkych filmov 2023
this human world – Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival 2023
alt text is missing

O projekte

Súťaž študentských krátkych filmov this human world 2023

Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival zameraný this human world(thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2023 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku, Výkonného úradu mesta Viedeň pre európske a medzinárodné vzťahy v spolupráci so školami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

V roku 2023 uplynie 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Hoci sa nám mnohé práva dnes zdajú samozrejmé, aj v súčasnosti čelíme novým výzvam, nerovnostiam a vojnám. Množstvo konfliktov v posledných rokoch ukázalo, že na to, aby sme im mohli čeliť, je potrebná spolupráca presahujúca hranice, sektory a generácie. Odkaz na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nájdete TU.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti a študentky od 10 do 20 rokov ako trieda alebo individuálne a vytvoriť krátke filmy inšpirované článkami Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Témou súťaže tohto roka je:
75 rokov ľudských práv
Čo znamenajú pre Teba a Tvoju/ našu budúcnosť?

  • Ako sa zasadzujete za ľudské práva?
  • Ako môžeme podporiť ľudí, ktorí museli utiecť a trpia porušovaním ľudských práv?
  • Ktorý článok deklarácie ovplyvnil váš život?
  • Prečo je Všeobecná deklarácia ľudských práv taká dôležitá?
  • O ktorom článku by ste mohli vyrozprávať príbeh alebo natočiť krátky film?

Cieľom tejto súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť nadšeným mladým filmovým tvorcom platformu, kde môžu predstaviť svoje práce.

Súťažné filmové príspevky bude hodnotiť medzinárodná porota. Krátky film, ktorý získa Cenu poroty, bude premietnutý počas filmovej noci v rámci medzinárodného filmového festivalu this human world, ktorý sa bude konať od 30.novembra do 10.decembra 2023 vo Viedni.

Po sérii mimoriadne kvalitných súťažných príspevkov za posledných 13 rokov sa aj v roku 2023 tešíme na vynikajúce a inšpiratívne súťažné filmové príspevky jednotlivcov či skupinové práce celých tried. Informácie o súťaži budú promované medzinárodne v spolupráci s partnerskými organizáciami OSN a lokálnymi vzdelávacími organizáciami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

Hlavné podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku 10 – 20 rokov. Súťažné filmové príspevky môžu zaslať jednotlivci alebo celé triedy. Maximálna dĺžka filmového príspevku by mala byť 3 minúty. Súťažiaci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľvek nástroje, ktoré majú k dispozícii sami alebo ktoré im poskytne škola – od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.  

Do súťaže sa prosím zaregistrujte e-mailom do26.októbra 2023 na adrese schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Registrácia musí obsahovať:

  • Názov a adresu školy
  • Meno a kontaktné údaje koordinátora (učiteľ, učiteľka)
  • Vek a počet súťažiacich
  • Súťažiaci a zákonní zástupcovia súťažiacich do 18 rokov zapojením do súťaže súhlasia, že foto a video dokumentácia z otváracieho ceremoniálu (fotky víťazov a rozhovory so súťažiacimi) môžu byť zverejnené v médiách, na webstránkach partnerských organizácií (UNIS, UNHCR, mesto Viedeň, THIS HUMAN WORLD) a sociálnych médiách.
  • Odpovede poprosíme v angličtine alebo nemčine.

Posledný termín na zaslanie súťažných filmových príspevkov je piatok 10.november 2023.

Súťažné príspevky posielajte e-mailom na adresu: schulfilmprojekt@thishumanworld.com

Ďalšie informácie:

Lisa Wegenstein/ Carla Lehner
Tel.: +43/1/5855888/24 alebo schulfilmprojekt@thishumanworld.com
Verein this human world ZVR 883089244

PDF verzia podmienok súťaže TU