Dogodki

Informacijska služba ZN na Dunaju vodila okroglo mizo o strategijah za integracijo Romov

Okrogla miza je bila na temo trenutnih izzivov pri izvajanju nacionalnih strategij za ekonomsko in družbeno vključevanje Romov v evropskih državah. Dogodek je gostilo Stalno predstavništvo Madžarske pri Uradu Združenih narodov (ZN) na Dunaju v sodelovanju z Informacijsko službo ZN (UNIS) na Dunaju. Diskusijo je vodil direktor UNIS Janos Tisovszky.

Organiziran dogodek, z dne 14. februar 2013, je bil v času obiska madžarskega ministra za človeške vire Zoltana Baloga.

Uvodni nagovor na okrogli mizi je imel minister Balog. Podal je podroben pregled trenutnih izkušenj in prizadevanj Madžarske pri izvajanju njihove nacionalne strategije za vključevanje Romov. Govoril je o konkretnih ukrepih in projektih. Minister je poudaril, da madžarska strategija sledi okvirju Evropske unije za nacionalne strategije vključevanja Romov. Le-ta se osredotoča na štiri področja, ki jih Evropska unija (EU) razume kot prioritetna; izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo in stanovanjska politika. Prav tako je poudaril, da je Madžarska dodala še dve prednostni področji, in sicer kulturo in preprečevanje kriminala.

Na okrogli mizi je bila madžarska strategija uporabljena kot izhodišče razprave. Postopoma se je razprava razširila na subregionalni, regionalni in globalni vidik izzivov vključevanja Romov. Razpravljali so tudi o načinih, kako premostiti vrzel med oblikovanjem politik in strategij ter konkretnimi ukrepi na terenu.

Andrzej Mirga, višji svetovalec za vprašanja Romov in Sintov pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), je izpostavil potrebo po konkretnih prizadevanjih za preprečevanje diskriminacije in zločinov iz sovraštva ter zaščito Romov pred nasiljem. Opozoril je na pomen zbiranja zanesljivih podatkov o položaju Romov. Pri tem je pojasnil, da so potrebni realni in uporabni podatki za pravilno oceno položaja Romov, če se želijo oblikovati koristni programi in projekti. Med drugim je tudi komentiral, da je potrebno narediti evalvacijo že porabljenega denarja iz programov in projektov za vključevanje Romov ter oceniti njihove rezultate.

Ioannis N. Dimitrakopoulos, vodja oddelka za enakopravnost in pravice državljanov pri Agenciji EU za temeljne pravice, je izpostavil zadnjo raziskavo agencije o položaju Romov v enajstih državah EU, ki imajo pomemben delež romskega prebivalstva. Agencija je raziskavo opravila skupaj s Programom Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Svetovno banko. Pojasnil je, da rezultati raziskave kažejo na zanimivo podobnost vzorcev izključevanja po vključenih državah, čeprav imajo države različne življenjske pogoje in standarde. Dodal je, da bo agencija raziskavo ponovila še dvakrat, in sicer na sredi in koncu procesa Evropa 2020. S tem želi agencija zagotoviti zanesljive in primerljive podatke, ki bodo institucijam EU in državam članicam EU pomagali pri merjenju lastnega napredka.

Rita Izsak, neodvisna strokovnjakinja za manjšinska vprašanja pri Uradu Visokega komisariata ZN za človekove pravice, je poudarila pomen identitete Romov ter krepitev njihove vere in ponosa. Romsko vprašanje je postavila v globalni kontekst iz vidika človekovih in manjšinskih pravic ter pojasnila položaj romskih manjšin v neevropskih državah.

Med razpravo je minister Balog poudaril potrebo po reševanju romske problematike, ki bi preučila možne ukrepe v okviru širše nacionalne razvojne agende in bi hkrati vplivala na družbeno in ekonomsko blaginjo večine. Slednji ukrep je dober način, kako dopolniti reševanje problematike v okviru človekovih in manjšinskih pravic.