Sporočila za javnost

SG/SM/10257
     HR/4877
     OBV/533
     10. december 2005

Generalni sekretar

Sporočilo ob Dnevu človekovih pravic

10. december 2005

Petinsedemdeset let po tem, ko je Splošna deklaracija človekovih pravic prepovedala vse oblike mučenja in krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, se mučenje še vedno nesprejemljivo pogosto pojavlja. V zadnjem času smo bili priča posebej zaskrbljujočemu pojavu v državah, ki zahtevajo izjeme v prepovedi mučenja na osnovi lastnih državnih predstav o varnosti.

Bodimo jasni: Mučenje ne more biti orodje za boj proti terorizmu, kajti mučenje je orodje terorizma.

Prepoved mučenja je trdno uveljavljena z mednarodnim zakonom. Poleg tega je nedvoumna in brezpogojna. Zavezuje vse države na vseh ozemljih, ki so pod njihovo sodno oblastjo ali učinkovitim nadzorom. Velja v vseh okoliščinah, v času vojne in miru. Mučenje ni dovoljeno niti, če ga imenujemo drugače - kruto in nečloveško ravnanje je nesprejemljivo in kaznivo, ne glede nato, kako ga imenujemo.

Države morajo prepoved spoštovati in se vztrajno boriti za kaznovanje ljudi, ki so zakrivili mučenje. Tisti, ki si izmislijo ali odobrijo kakršno koli obliko mučenja ali drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje, in tisti, ki zakrivijo takšna dejanja, ne smejo ostati nekaznovani. Nobena država ne sme odobravati mučenja, ki ga izvaja tretja stran. To pomeni, da posameznikov ne smejo izročiti drugi državi, če obstaja nevarnost, da jih bodo v tem primeru mučili.

Mednarodna skupnost se mora prepričljivo in enoglasno izraziti proti mučenju v vseh oblikah. Danes prosim vse države, ki še niso ratificirale Konvencije proti mučenju in drugem krutem, nečloveškem ali ponižujočem ravnanju ali kaznovanju ter Izbirnega protokola h Konvenciji proti mučenju, da to naredijo. Vse države pozivam, naj posebnemu poročevalcu Združenih narodov za primere mučenja dovolijo neodvisen dostop do pripornikov, ki so pod njihovim nadzorom. Neoviran dostop je bistven pri varovanju teh posameznikov, ki so zaradi izolacije posebej podvrženi zlorabam. Skupaj moramo povzdigniti glas in popraviti napake zavoljo zlorabljenih pripornikov in vseh žrtev mučenja ter ljudi, ki so mučenje preživeli.

Človeštvo se danes sooča z resnimi težavami. Grožnja terorizma je resnična in neposredna. Toda strah pred teroristi ne bo nikoli opravičeval poseganja po terorističnih metodah. Poleg tega ne smemo dopuščati razširjenosti krutega in nečloveškega kaznovanja, ki v tolikih družbah izrazito vpliva na najbolj ranljive ljudi - zapornike, politično nemočne in gospodarsko prikrajšane. Proti temu zlu sem moramo v vsakem primeru boriti s krepitvijo najosnovnejših vrednot človeštva.

Na današnji Dan človekovih pravic se znova zavežimo načelom Splošne deklaracije človekovih pravic in se ponovno posvetimo odpravljanju mučenja z obličja zemlje.

* *** *